0 kommenttia

Helppokäyttöinen ja toimiva työajanseurantajärjestelmä tehostaa työntekoa monella tavalla. Sen avulla esimerkiksi prosessien ja kustannusten seuraaminen on helppoa ja ajantasaista.

Lue lisää kirjoittamastamme oppaasta!

Kirjoitimme oppaan, jossa kerromme nykyaikaisen työjanseurantajärjestelmän tarjoamista monipuolisista eduista. Lataa opas ilmaiseksi käyttöösi alla olevasta linkistä!

» Lataa ilmainen opas

0 kommenttia

Leimauslaitteella tehtävä työajanseuranta koetaan usein vanhentuneena ja hankalana tapa seurata työaikaa. Vanhat laitteet sopivatkin lähinnä tehdas- tai toimistotyötä yhdessä paikassa tekeville työntekijöille. Laitteiden edut olivat myös aika pienet, ominaisuudet rajoittuivat lähinnä “kyttäykseen”.

a8-leimauslaiteNykyaikaiset työajanseurantalaitteet ovat kuitenkin helppoja ja nopeita käyttää. Ne kytketään järjestelmään verkkoyhteydellä tai matkapuhelinverkon kautta, jolloin laitteita voi käyttää missä tahansa. Monipuoliseen työajanseurantaratkaisuun liitettynä laitteen käytöstä on oikeasti hyötyä ja sillä voidaan säästää kustannuksissa merkittävästi.

 • Leimaukset tehdään aina oikeassa paikassa
 • Työaika alkaa sovitussa paikassa
 • Leimaus on helppo ja nopea eikä vaadi tunnuksia tai salasanoja
 • Leimaus on helppo muistaa jos laite on oikein sijoitettu
 • Leimauksen teko ei edellytä työntekijöiltä sopivia puhelimia
 • Laitteen käyttö ei yleensä vaadi koulutusta

Tietokoneella tai mobiilisti

Vaikka leimauslaitteita käytetäänkin edelleen eniten, on työajanseuranta tietokoneella ja matkapuhelimella yleistynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Nämä uudet tavat toimia mahdollistavat työajanseurannan myös sellaisissa työtehtävissä, joissa se ei ennen ole ollut mahdollista (esim. myynti- tai asennustyöt).

 • Sopii myös liikkuville työntekijöille
 • Ei vaadi erillisiä laitteita - pienemmät hankintakustannukset
 • Työ on helppo kohdistaa esim. työtehtävälle tai asiakkaalle => kerätään tietoa sisäiseen laskentaan tai laskutukseen
 • Sopii myös etätyön seurantaan
 • Mahdollistaa GPS-pohjaisen paikkatiedon keräämisen

Sekakäytöllä tehokkuutta

Erilaisia toimintatapoja on mahdollista myös yhdistää. Samassa organisaatiossa voi olla sekä leimauslaitteen että mobiilin seurannan käyttäjiä. Eri tapoja voi käyttää myös ristiin vaikka saman päivän aikana. Eli on mahdollista leimata aamulla sisään käyttämällä kiinteää leimauslaitetta ja hoitaa päivän muut leimaukset mobiilisti vaikkapa asiakaskäynnillä. Usein yhdistelmä onkin tehokkain tapa toimia.

Ota yhteyttä niin mietitään, mikä toimii teillä parhaiten!

0 kommenttia

Työajanseuranta on Suomessa lakisääteistä. Työaikalain pykälässä 37 säädetään, että

"Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat" .

checkTyöajanseuranta on siis pakollista kaikille työntekijöille, myös kuukausipalkkaisille (poislukien johtavassa asemassa olevat ja tietyt etätyötä tekevät ryhmät). Laki ei ota tarkemmin kantaa työaikakirjanpidon tekniseen toteutukseen, kunhan vaaditut tiedot löytyvät ja ovat työantajan, työntekijöiden ja työsuojelutarkastajan käytettävissä vaadittaessa. Tiedot pitää säilyttää vähintään kanneajan keston (2 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt).

Työaikakirjanpidon puuttuminen voi johtaa työantajan tai hänen edustajansa rankaisemiseen (sakko työaikarikkomuksesta). Lisäksi puuttuvasta työajanseurannasta voi riitatilanteissa (työsuhteen päättyminen) olla merkittävää haittaa kun esimerkiksi ylityökorvaukset maksetaan työntekijän omien selvitysten perusteella (eikä hyväksytyn työaikakirjanpidon).

Työaikakirjanpidon toteutustapoja on monia.

 • Palkanlaskennan osana
 • Paperilla
 • Excelissä
 • Työajanseurantajärjestelmässä


Toimivalla työajanseurantajärjestelmällä saavutetaan merkittäviä ja rahassa mitattavia etuja muihin malleihin verrattuna:

 1. Automatisoitu palkanlaskenta (mm. TES-tulkinta)
  1. Tieto syötetään vain kerran => virheet vähenevät ja aikaa säästyy tuottavampaan toimintaan
  2. Perustyöaika, lisät, ylityöt automaattisesti => säästää aikaa etenkin tuntipalkkaisten palkanlaskennassa
  3. Työaikapankin käyttöönotto = > lisää joustavuutta toimintaan
 2. Tarkka kustannusseuranta (työaikojen kohdistus kustannuspaikoille, projekteille, työvaiheille)
  1. Turhat työvaiheet pois => työn tehostuminen
  2. Tehollisen työajan, luppoajan ja taukojen seuranta
  3. Projektiraportit => tuotannon suunnittelu ja hinnoittelu helpottuu
 3. Työilmapiirin parantaminen
  1. Palkka tehdystä työstä - reilu peli molemmin puolin
  2. Kahvi- ja tupakkataukojen "kyttäys" vähenee, työajanseuranta on sama kaikille
 4. Laskutusasteen nosto
  1. Kaikki tunnit työajanseurantaan
  2. Laskutettavien ja ei-laskutettavien tuntien tarkka seuranta
  3. Selkeät raportit, joiden perusteella päästään kiinni laskuttamattomuuden syihin
  4. Pienetkin tehtävät saadaan helposti kerättyä laskulle - pienistä puroista….
 5. Esimiestyön tehostuminen
  1. Saldojen seuranta - esimiehen vastuulla työssä jaksaminen
  2. Ajantasainen poissaolojen seuranta
  3. Ongelmatilanteisiin voidaan puuttua heti
  4. Resursointi helpompaa kun tulevat poissaolot ovat tiedossa


Heräsikö kysymyksiä tai ajatuksia? Ole yhteydessä - mietitään yhdessä!

Jani Tohmo
Toimitusjohtaja
Aacon Oy - Kellokortti.fi