0 kommenttia

Isännöitsijöiden työaika ja työaikalain piiriin kuuluminen on ollut paljon esillä keskusteluissa viime vuosien aikana. Isännöitsijöiden pitkät työpäivät ja usein hyvin itsenäinen työ ovat aiheuttaneet ongelmatilanteita työntekijöiden ja työnantajan välillä.

ilkka_saarinenAsiakkaamme Isännöinti Ilkka Saarinen Oy halusi varmistaa lain toteutumisen ja työntekijöiden jaksamisen ottamalla käyttöön entistä laajemman työajanseurantaratkaisun. Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen:

Tärkeätä oli se, että saamme työaikalain velvollisuudet täytettyä varmasti ja asiallisesti. Kun hommat on kunnossa, niin meillä ei ole huolta, vaikka työsuojelutarkastaja poikkeaisi.

HELPPO, AVOIN JA KUSTANNUSTEHOKAS

Aiemmin käytössä ollut yksinkertaisempi Työkello korvattiin joustavalla Kellokortti.fi-ratkaisulla keväällä 2014.Ilkka Saarisen mukaan valinta oli helppo. Siihen vaikuttivat aiempi hyvä kokemus, palvelun monipuolisuus, palvelun käyttöönotto ja oikea hinta.

Meillä on nyt sekä paikallinen leimauslaite että mobiilikäyttö. Tehtäväkohtaisesti vaikuttaa, miten  työntekijä tekee töihin kirjautumisen. Kukin työntekijä tarkastaa omat työaikamerkintänsä ja esimies hyväksyy ne. Käytämme myös lomasuunnittelua.

Tyytyväinen asiakas aikoo pysyä palvelussa myös tulevaisuudessa. Ilkka Saarisen mukaan palvelussa on parasta helppokäyttöisyys ja avoimuus. Työaikakirjaukset voi tehdä, korjata ja tarkastaa missä vain nettipalveluna.

Työajanseuranta saatiin kertaheitolla hyvään kuntoon. Samalla työntekijöiden kohtelu on tasapuolista. Asioihin voi myös puuttua tarvittaessa hyvissä ajoin. Mikäli palvelu kehittyy edelleen hyvään suuntaan, Kellokortti pitää asiakkaistaan huolta ja hinta on kilpailukykyinen, pysymme asiakkaina pitkälle tulevaisuuteen.

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy on vuonna 1995 perustettu tamperelainen isännöintitoimisto. Yritys palvelee asunto- ja kiinteistöyhtiöitä isännöinnissä, taloushallinnossa ja kiinteistön kuntoon liittyvissä asioissa. Yrityksen isännöimissä taloyhtiöissä asuu noin 10 000 ihmistä.

Isännöinti-Ilkka-Saarinen-Oy-logo1

0 kommenttia

Työajanseuranta on Suomessa lakisääteistä. Työaikalain pykälässä 37 säädetään, että

"Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat" .

checkTyöajanseuranta on siis pakollista kaikille työntekijöille, myös kuukausipalkkaisille (poislukien johtavassa asemassa olevat ja tietyt etätyötä tekevät ryhmät). Laki ei ota tarkemmin kantaa työaikakirjanpidon tekniseen toteutukseen, kunhan vaaditut tiedot löytyvät ja ovat työantajan, työntekijöiden ja työsuojelutarkastajan käytettävissä vaadittaessa. Tiedot pitää säilyttää vähintään kanneajan keston (2 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt).

Työaikakirjanpidon puuttuminen voi johtaa työantajan tai hänen edustajansa rankaisemiseen (sakko työaikarikkomuksesta). Lisäksi puuttuvasta työajanseurannasta voi riitatilanteissa (työsuhteen päättyminen) olla merkittävää haittaa kun esimerkiksi ylityökorvaukset maksetaan työntekijän omien selvitysten perusteella (eikä hyväksytyn työaikakirjanpidon).

Työaikakirjanpidon toteutustapoja on monia.

 • Palkanlaskennan osana
 • Paperilla
 • Excelissä
 • Työajanseurantajärjestelmässä


Toimivalla työajanseurantajärjestelmällä saavutetaan merkittäviä ja rahassa mitattavia etuja muihin malleihin verrattuna:

 1. Automatisoitu palkanlaskenta (mm. TES-tulkinta)
  1. Tieto syötetään vain kerran => virheet vähenevät ja aikaa säästyy tuottavampaan toimintaan
  2. Perustyöaika, lisät, ylityöt automaattisesti => säästää aikaa etenkin tuntipalkkaisten palkanlaskennassa
  3. Työaikapankin käyttöönotto = > lisää joustavuutta toimintaan
 2. Tarkka kustannusseuranta (työaikojen kohdistus kustannuspaikoille, projekteille, työvaiheille)
  1. Turhat työvaiheet pois => työn tehostuminen
  2. Tehollisen työajan, luppoajan ja taukojen seuranta
  3. Projektiraportit => tuotannon suunnittelu ja hinnoittelu helpottuu
 3. Työilmapiirin parantaminen
  1. Palkka tehdystä työstä - reilu peli molemmin puolin
  2. Kahvi- ja tupakkataukojen "kyttäys" vähenee, työajanseuranta on sama kaikille
 4. Laskutusasteen nosto
  1. Kaikki tunnit työajanseurantaan
  2. Laskutettavien ja ei-laskutettavien tuntien tarkka seuranta
  3. Selkeät raportit, joiden perusteella päästään kiinni laskuttamattomuuden syihin
  4. Pienetkin tehtävät saadaan helposti kerättyä laskulle - pienistä puroista….
 5. Esimiestyön tehostuminen
  1. Saldojen seuranta - esimiehen vastuulla työssä jaksaminen
  2. Ajantasainen poissaolojen seuranta
  3. Ongelmatilanteisiin voidaan puuttua heti
  4. Resursointi helpompaa kun tulevat poissaolot ovat tiedossa


Heräsikö kysymyksiä tai ajatuksia? Ole yhteydessä - mietitään yhdessä!

Jani Tohmo
Toimitusjohtaja
Aacon Oy - Kellokortti.fi