3 suurinta syytä hankkia ohjelma työajanseurantaan

Miksi ohjelma työajanseurantaan? Työajanseuranta ohjelman hankintaan on monia eri syitä. Vaikka työajanseuranta on lakisääteistä, monissa yrityksissä on edelleen puutteita sen hoitamisessa. Kokosimme tähän blogiin yleisimpiä syitä, jotka saavat yritykset viimein laittamaan työajanseurantansa kuntoon.

1. syy: Tehostaminen yksinkertaisesti kannattaa!

Nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa monella eri tavalla. Tarve järjestelmän hankinnalle lähtee yleensä jostain ongelmasta, johon törmätään jatkuvasti.

Esimerkkejä tyypillisimmistä tehostuksen tarpeista:

  • Käytössä oleva nykyinen manuaalinen seuranta työllistää liikaa. Tietoja häviää, kirjoitetuista merkinnöistä ei saada selvää tai jonkun henkilön työajasta kuluu liian kauan tietojen kasaamiseen. Uudella järjestelmällä halutaan tehostaa ajankäyttöä läpi organisaation.
  • Käytössä on vanha ohjelma, mutta se on lakannut palvelemasta nykytarpeita. Uuden järjestelmän toivotaan olevan tehokkaampi.
  • Asiakaslaskutus on nykyisellään epätarkkaa. Luotettavia tietoja käytetystä ajasta ei ole ja laskutus kärsii tästä. Uudella työajanseurannalla halutaan saada luotettava jälki käytetystä ajasta sekä sisäisesti että asiakkaalle jaettavaksi.
  • Yrityksellä ei ole käsitystä, mihin työntekijät käyttävät aikaansa ja toiminnan jatkokehittäminen on sen vuoksi hankalaa. Paremmalla seurannalla halutaan tehostaa resursointia ja suunnittelua.

Lisätietoa työajanseurannasta projektikäytössä voit löytää myös aiemmasta blogistamme.

2. syy: Työsuojelutarkastaja vaatii työajanseurantaa

Työsuojelutarkastukset ovat monelle yritykselle iso kannustin laittaa asiat kerralla kuntoon. Työsuojelutarkastajalla on oikeus vaatia työaikakirjanpitoa nähtäväksi ja mikäli se havaitaan puutteelliseksi, voi tämä johtaa törkeissä tapauksissa jopa rikosoikeudellisiin seurauksiin.

Yrityksille työsuojelutarkastuksissa tehdyt huomautukset tarkoittavat yleensä kiireistä aikataulua hankinnan tekemiselle. Monessa tapauksessa tarkastus on kuitenkin se viimeinen kimmoke ostoon ja tarve jonkinlaiselle ratkaisulle on jo ollut olemassa. Kehotammekin yrityksiä käyttämään hieman aikaa vaihtoehtojen vertailuun, jotta myös ne tarpeet saadaan ratkaistua lakisääteisten velvoitteiden lisäksi.

Lisätietoa työsuojelutarkastuksista ja työajanseurannasta löydät täältä.

3. syy: Työntekijäsi jo odottavat sitä

Monella yrityksellä työajanseurantajärjestelmä otetaan käyttöön myös työntekijöiden aloitteesta. Työntekijät kaipaavat nykyään työhönsä joustoa liukumilla ja etätöillä. Jotta nämä voidaan hoitaa tehokkaasti ja luotettavasti, tarvitaan siihen jokin järjestelmä taustalle. Työajanseurantajärjestelmä on myös keino työntekijöille tehostaa omaa ajankäyttöään ja se tarjoaa turvaa jättämällä luotettavan jäljen työn tekemisestä.