0 kommenttia
Alfaroc Logistics Oy on yksi Suomen merkittävimpiä sisälogistiikan ja varastointipalveluiden ulkoistusyhtiötä ja se työllistää satoja logistiikan ammattilaisia. Yrityksen ja sen henkilökunnan kasvaessa modernimpi työajanseuranta ja palkanlaskennan automaatio nousevat usein ajankohtaisiksi hankinnoiksi. Alfaroc Logistics Oy:n henkilöstöpäällikkö Marinka Linna kuvailee päätösprosessia seuraavasti:

Marinka Linna Alfaroc

Olimme vuonna 2011 tilanteessa, ettei paperisten tuntilistojen pyörittäminen ollut enää mitenkään mahdollista ja lähdimme kartoittamaan, että minkälaisia palveluita markkinoilla löytyisi sähköiseen työajanseuraamiseen. Hyvin pian otimme yhteyttä Jani Tohmoon ja kiinnostuksemme Kellokortti.fi –palvelusta heräsi entisestään.

Alfaroc Logistics Oy:lla otettiin käyttöön Kellokortti.fi–palvelun työajanseuranta ja Työaikatulkit. Työaikatulkki on Kellokortti.fi-palvelun lisäominaisuus, jonka avulla palkanlaskennan rutiinityöt saadaan automatisoitua.

Lähdimme palvelun kanssa ihan 0-tilanteesta ja tällä hetkellä se palvelee meidän tarpeitamme todella hyvin. Pidämme palvelun joustavuudesta ja siitä, että pääkäyttäjällä on paljon mahdollisuuksia tehdä itse muokkauksia ilman, että se menee aina helpdeskin kautta. Palvelun kautta saamme tällä hetkellä juuri sellaista leimausdataa mitä tarvitsemme ja tietysti työntekijämme myös palkat juuri sellaisina kuin he ovat leimanneet.

Yhteistyö Kellokortti.fi–palvelun kanssa on toiminut hyvin. Marinka Linna kuvailee olevansa erittäin tyytyväinen asiakas:

Olemme kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja uskomme vahvasti sen kasvuun myös tulevaisuudessa! Kellokortti.fi–palvelun kuvaaminen kolmella sanalla on mielestäni helppoa, sillä ne ovat luotettavuus, ketteryys ja helppokäyttöisyys.

Alfaroc Logistics Oy on Suomen merkittävimpiä logistiikan ulkoistusyhtiöitä. Yhtiö ulkoistaa asiakasyritysten logistisia toimintoja, jotka tapahtuvat asiakasyritysten tiloissa ja heidän järjestelmillään, sekä tuottaa ulkoisia varastointipalveluita. Yhtiöllä on toimintaa Pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Raumalla ja Hyvinkäällä. Lisätietoa yhtiöstä osoitteessa www.alfaroc.fi.

Alfaroc luottaa työajanseurannassaan Kellokortti.fi-palveluun


0 kommenttia

Pyöriikö seuraava loma jo mielessäsi? Loma on yleensä aina tärkeä ja odotettu osa elämää ja sitä suunnitellaan yhdessä perheen tai ystävien kanssa jopa kuukausitolkulla. Jos työpaikalla lomasuunnittelu ei syystä tai toisesta toimi, hymy hyytyy itse kullakin.

Käymme blogissamme läpi asioita, joita tulisi lomasuunnittelussa ottaa huomioon ja miten lomasuunnittelua voidaan tehdä mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti.

Työntekijän ja työnantajan tarpeiden yhteensovittaminen

Lomasuunnittelussa tasapainotellaan monesti omien, työkavereiden ja työnantajan tarpeiden välillä – eikä niitä ole aina helppo sovittaa yhteen.

Työntekijöiden kannalta on tärkeää, että lomasuunnittelu tehdään heidän toiveitaan kuunnellen, reilusti ja hyvissä ajoin. Erityisesti monelle perheelliselle on tärkeää sovittaa lomat yhteen puolison ja lasten lomien kanssa. On taas toisia, jotka kaipaavat joustavampaa lomasuunnittelua ja haluavat lähteä pidemmälle matkalle normaalin kesälomakauden ulkopuolella. Lisäksi on tärkeää, että hyväksyntä lomalle tehdään ajoissa ja siihen voi luottaa suunnitelmia tehdessä ja matkoja varatessa.

Työnantajan puolesta on yleensä tärkeää jakaa resursseja tasaisesti ja pystyä näin takaamaan palvelun laatu ja myynnin toimivuus myös lomakaudella. Toinen lomasuunnittelun tärkeä puoli liittyy työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen. On myös työnantajan etu, että lomailleessaan työntekijät pääsevät lataamaan akkujaan mielekkään tekemisen parissa ja palaavat sitten lomalta uusin voimin takaisin.

Toisaalta reiluus ja tasapuolisuus on kuitenkin kaikille tärkeää. Mikäli lomasuunnittelu ei ole tasapuolista ja läpinäkyvää, tulee työyhteisöön helposti jännitteitä.

vaivaton_lomasuunnittelu

Vinkit lomasuunnittelusta vastaavalle

Käytännössä lomakauden suunnittelu menee niin, että työntekijät laittavat omat lomatoiveensa työvuorosuunnittelijalle, joka yrittää parhaan kykynsä mukaan rakentaa niistä toimivan kokonaisuuden. Huomioon tulee ottaa mm. toiveet, tiedossa olevat tilaukset ja myyntitavoitteet. Tämä ei ole missään nimessä helppoa. Kokosimmekin tähän blogiin vinkkejä parempaan lomasuunnitteluun:

 • Perusteet lomien myöntämiselle tulee olla selkeät ja reilut. Joissain yrityksissä toimisto suljetaan tiettynä kuukautena, joissain ei myönnetä tiettyihin ajankohtiin ollenkaan lomaa ja toisilla lomakuukaudet kiertävät työntekijöiden välillä. Jotta ristiriidoilta vältyttäisiin, tulisi organisaatiossa käytettyjen periaatteiden olla kaikille selvät.
 • Tee lomasuunnittelu läpinäkyvästi. Lomasuunnittelu voi olla kokonaan hyväksyjän ja työntekijän välinen asia, mutta suosittelemme tekemään lomatoiveista ja suunnittelusta avointa tiimeissä tai koko yrityksessä. Tämä siirtää valtaa ja vastuuta työntekijöille. He voivat jo toiveita jättäessään katsoa, mitä muut ovat kirjanneet ja mahdollisuuksiensa mukaan toivoa lomaa muuhun ajankohtaan.
 • Suunnittele etukäteen resurssien riittävyys ja tehtävien jouheva siirtyminen työntekijältä toiselle. Jotta asiakkaiden saama palvelu toimii, tulee aina paikalla olla osaavaa henkilökuntaa. Tätä varten tulee pohtia, kuinka moni voi olla samanaikaisesti pois ja ketkä eivät voi olla samanaikaisesti lomalla. On myös tärkeää, ettei myynti tai laskutus lopu kesän aikana, vaan paikalla on aina joku, joka voi ne hoitaa. Työntekijöitä kannattaa pyytää laatimaan ohjeita ja ohjeistamaan sijaista jo hyvissä ajoin. Tarvittaessa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi kesätyöntekijöitä.
 • Ota käyttöösi sähköinen lomasuunnittelu. Mitä enemmän henkilöitä yrityksessä on töissä, sen hankalammaksi lomien suunnittelu menee perinteisillä menetelmillä. Sähköisessä lomasuunnittelussa näet lomien ja poissaolojen tilanteen kootusti ja hyväksyt ne helposti. Säästät sekä aikaa että hermoja!
 • Hyväksy lomat hyvissä ajoin ja pidä sovituista lomista kiinni. Kun lomat hyväksytään, monissa perheissä tehdään varauksia ulkomaanmatkoille ja myös puolison lomat katsotaan niiden mukaan. On siis tärkeää, että työntekijä voi luottaa loman toteutuvan silloin kun on sovittu.
 • Jousta tilanteissa, joissa pystyt. On joitain henkilöitä, jotka tykkäävät pitää lomansa yleisimpien aikojen ulkopuolella tai useassa osassa. Mikäli työntekijän toiveista ei ole haittaa, kannattaa joustaa.


Kaipaatteko apua lomasuunnitteluun? Kellokortti.fi palvelussa lomalaskenta käy käden käänteessä ja näet kaikki lomat ja muut poissaolot kootusti yhdeltä kalenterinäkymältä. Suunnitelman teko on helppoa, koska järjestelmä osaa lomapäiväsäännöt ja huolehtii lomapäivien riittävyydestä. Tutustu palveluumme täältä.

0 kommenttia

Työajanseuranta on Suomessa lakisääteistä. Työaikakirjanpidon tekninen toteutus on kuitenkin pitkälti työnantajan päätettävissä. Monipuolisen järjestelmän hankintaa aletaan yleensä viimeistään harkitsemaan, kun henkilömäärä lähenee kymmentä. Silloinkin törmätään valintoihin, koska monet työajanseurantajärjestelmät ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin ja yrityksen kannalta on tärkeää löytää juuri se oikea vaihtoehto.

Tarpeet vaihtelevat monesti yrityksen toimialan ja koon mukaan. Joissain ammateissa projektien ja kohteiden seuranta on tärkeää. Liikkuvassa työssä kaivataan joustavia leimaustapoja ja toisaalta rakennustyömaalla vaaditaan kovaakin säätä kestäviä leimauslaitteita. Mitä isompi yritys, sen useammin kaivataan montaa eri TES-tulkintaa ja integraatioita palkanlaskentaan.

Tässä blogissa vastaamme meiltä useasti kysyttyyn kysymykseen: Mitä kaikkia ominaisuuksia työajanseurantajärjestelmään voidaan ja kannattaa valita?

Valitsemalla oikeat lisäominaisuudet työajanseurantajärjestelmään saat juuri yrityksellesi sopivan järjestelmän

Valitse käytettävät leimaustavat

Työaikaleimaukset voi tehdä monella eri tavalla. Järjestelmästä riippuen voit yleensä päättää käytetäänkö leimaukseen erillistä leimauslaitetta, puhelinta, tietokonetta – vai kaikkia edellä mainittuja yhdessä.

Silloin kun työ tehdään yhdessä paikassa, on perinteinen leimauslaite useimmiten kustannustehokkain ja suosituin tapa seurata työaikaa. Leimauslaitteen voi esimerkiksi meillä valita kolmesta eri vaihtoehdosta: sisätiloihin soveltuvasta kosketusnäytöllisestä mallista, rakennustyömaille suunnitellusta yksinkertaisemmasta ja säänkestävästä laitteesta, tai Android-puhelimesta leimauslaitteena. Voit tarkemmin tutustua ja tehdä vertailua malleista täältä.

Liikkuvaa työtä tekeville suosittelemme yleensä mobiilikäyttöä. Puhelimen etu leimauslaitteeseen verrattuna on sen saavutettavuus. Työaikoja pääsee kirjaamaan puhelimen selaimella tai iOS- ja Android-sovelluksilla. Joillain aloilla on tärkeää varmistaa, että työt on tehty oikeassa paikassa. Mobiilikäytössä työaikakirjaukselle on mahdollista saada GPS-koordinaatit ja leimauksen lähiosoitteen.

Kolmas vaihtoehto on tietokoneella tapahtuva työajanseuranta. Monipuolisessa internetselaimessa toimivassa käyttöliittymässä työaikakirjauksia voidaan korjata, täydentää ja poistaa joustavasti. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi monelle toimistotyötä tekevälle, sillä pääsy tietokoneelle on aina mahdollista.

Erilaisia toimintatapoja on mahdollista myös yhdistää ja käyttää ristiin. Samassa organisaatiossa voi olla sekä leimauslaitteen että mobiilin seurannan käyttäjiä ja leimaustapoja voi lisätä käyttäjille helposti.

Lisäominaisuus: Lomasuunnittelu ja poissaolot

Mitä isompi organisaatio, sen hankalammaksi tulee hallita poissaoloja ja suunnitella lomia. Kellokortti.fi-palvelun yksi suosittu lisäominaisuus on selkeä ja kätevä kalenterinäkymä, jossa lomat ja muut poissaolot suunnitellaan ja hyväksytään. Järjestelmä osaa lomapäiväsäännöt ja huolehtii lomapäivien riittävyydestä, jolloin suunnittelu ja hyväksyntä on vaivatonta kaikille osapuolille. Ei olekaan ihme, että yrityksen kasvaessa monet haluavat ominaisuuden käyttöön.

Lisäominaisuus: Matkalaskut ja kuluseuranta

On monia yrityksiä ja toimialoja, joissa työmatkat ja niihin liittyvät matkalaskut ovat arkea. Perinteisesti näissä yrityksissä matkakulujen käsittelyyn käytetään niin paljon aikaa, että yksittäisen matkalaskun käsittelykustannukset voivat nousta kymmeniin euroihin. Mitä enemmän matkoja yrityksen sisällä tehdään, sitä enemmän suosittelemme matkalaskujen ja niihin liittyvien kulujen sähköistämistä. Tällä lisäosalla kuitit saa helposti kohdistettua oikeisiin kuluihin ja päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset lasketaan automaattisesti. Matkalaskut saa myös helposti toimitettua palkanlaskentaan.

Optio: TES-tulkinta työaikatulkilla

Työaikatulkki on Kellokortti.fi-palvelun lisäominaisuus yrityksille, jotka haluavat automatisoida palkanlaskentaan liittyvää rutiinityötä. Työaikatulkinta perustuu yrityskohtaisesti rakennettavaan säännöstöön, joka rakennetaan palkanlaskennan perusteiden pohjalta. Yritykselle voidaan rakentaa useita tulkintoja tarpeista riippuen ja jokaiselle työaikaryhmälle voidaan määrittää erikseen, mitä säännöstä käytetään. Kun säännöstö on kertaalleen rakennettu, tulkinta on automaattista. Työaikakalenterin kirjauksista muodostuu tulkkisääntöjen mukaisesti oikea määrä palkkatapahtumia (työaika, ylityöt ja lisät), jotka voidaan suoraan siirtää palkanlaskentaan. Tämä vaihtoehto on suosittu erityisesti yrityksissä, joissa kertyy paljon ylitöitä ja niihin liittyvää laskentaa halutaan keventää.

Optio: Integraatiot palkanlaskentaan tai muihin järjestelmiin

Integraatio olemassa oleviin järjestelmiin on monesti haluttu ominaisuus, sillä niillä säästetään työaikaa syöttämällä tieto vain yhteen paikkaan. Tavallisimmin työajanseurannan integrointi tehdään palkanlaskenta-, hr-, projekti tai tuotannonohjausjärjestelmään. Integrointien laajuus ja määrä riippuu yrityksen nykyisistä järjestelmistä ja tarpeista. Lisää integrointimahdollisuuksista voit lukea täältä.

Suhteuta järjestelmä yrityksen tarpeisiin

Yhteenvetona voisi sanoa, että järjestelmän ominaisuudet kannattaa suhteuttaa yrityksen tarpeisiin. Työajanseurantaa voi toteuttaa myös paperilla ja Excelillä ja kaikkein pienimmissä yrityksissä ne voivat vielä jotenkin toimia. Mitä enemmän henkilöitä on töissä, sen enemmän järjestelmän käyttöönotto säästää aikaa, rahaa ja vaivaa.

Pienimmillä yrityksillä (1-10) riittää yleensä ominaisuuksiltaan kevyempi palvelu. Olemme lähiaikoina julkaisemassa Työtunnit.fi -palvelun, joka soveltuu näille yrityksille työtuntien kirjaamiseen ja kohdistamiseen projekteille.

Kellokortti.fi-palvelullamme on yli 650 asiakasyritystä eri toimialoilta ja kokoluokista. Palvelu on parhaimmillaan yli 10 hengen yrityksille. Kellokortti.fi on oikea ratkaisu myös hieman pienemmille yrityksille (5-10), joilla on tarvetta sen monille lisäominaisuuksille kuten lomasuunnittelulle ja matka- ja kululaskuille. Kellokortti.fi on myös erittäin skaalautuva, eli siihen on helppo tuoda uusia työntekijöitä yrityksen kasvaessa ja ottaa käyttöön uusia lisäomaisuuksia tarpeiden muuttuessa.

Kiinnostuitko? Voit laskea tarjouksen itsellesi Hinnat-sivultamme tai varata kanssamme etädemon keskustellaksesi lisää.

Varaa etädemo

0 kommenttia
Julkaisimme joulukuussa Applen tuotteille suunnitellun Kellokortti.fi-sovelluksen App Storessa. Nyt meillä on hyviä uutisia Android-puhelimen käyttäjille, sillä vastaava sovellus löytyy Google Play Kaupasta.

Kellokortti.fi-sovellus löytyy nyt Google Play Kaupasta

Kellokortti.fi-sovellus tekee palvelumme käytön entistä helpommaksi matkapuhelimella. Voit tehdä työaikaleimaukset helposti paikasta riippumatta. Sovelluksen avulla voit myös muokata työaikakirjauksia, ilmoittaa poissaoloja ja seurata työaikapankin saldoja.

Tämä sovellus on tarkoitettu vain rekisteröityneille Kellokortti.fi-palvelun käyttäjille, joilla on käytössään mobiililisenssi. Mikäli et ole vielä käyttäjä, voit lukea lisää palvelusta ja sen käyttöönotosta www-sivuiltamme osoitteessa www.kellokortti.fi. Mikäli olet jo käyttäjä, voit ottaa yhteyttä yrityksenne pääkäyttäjään saadaksesi käyttöösi mobiililisenssin.

Huomaathan, että sovelluskaupassa on meiltä myös leimauslaitesovellus. Sen löydät kaupasta nimellä Kellokortti.fi leimauslaite. Tämä sovellus mahdollistaa Kellokortti.fi-palvelun leimaukset Android-puhelimella ja on suunnattu Raksa-palvelumme käyttäjille. Varmistathan siis ennen latausta, että valitsit oikean sovelluksen.

Kehitämme Kellokortti.fi-palvelua jatkuvasti ja Android-sovellus on yksi monista uudistuksistamme tämän talven aikana. Löydät tuotepäivityksistä aina uusinta tietoa seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa!

0 kommenttia
Moderni työajanseuranta parantaa työhyvinvointia myös asiantuntijatyössä

Kirjoittaja: Jenny Larikka, markkinointipäällikkö

Asiantuntijatyössä ja monessa muussakin roolissa on helppo kyseenalaistaa, mikä on työaikaa. Työtä voidaan tehdä lähes kellon ympäri ja asioiden hoitamista voidaan jatkaa työpäivän jälkeen esimerkiksi älypuhelimella. Tuottavuuden ja innovaation kannalta tärkeä kehitystyö ja uusien asioiden ideointi tapahtuvat usein työajan ulkopuolella vaikkapa lenkkipolulla. Kun keskustelu siirtyy työajanseurantaan, moni ihmettelee, miten teollistumisen aikana keksitty kellokortti palvelee nykyajan työntekijää. Yllätyin vastauksesta itsekin: todella hyvin.

Olen nyt ensimmäistä kertaa urallani tilanteessa, jossa työaikaani seurataan minuuttien tarkkuudella. Ajatus tuntui aluksi erikoiselta ja en ollut täysin vakuuttunut kellokortin soveltuvuudesta tekemääni tietotyöhön. Jo reilun kuukauden käytöllä mielipiteeni on muuttunut. Kellokortti parantaa työhyvinvointia tuomalla joustavuutta päiviin.

Miten asiantuntijan työaikaa kannattaa mitata?


Minulle käy usein töissä niin, että luovuuden puuskassa tai ajatuksen rullatessa en halua lähteä kotiin täsmälleen tietyllä kellolyömällä. Jostain uudesta ideasta innostuneena saatan jäädä työpaikalle tuntikausiksi ja tuskin kelloa huomaankaan. Näistä kertyneistä lisätunneista huolimatta tunnollinen puoli minussa on aina stressannut, mikäli työajalla pitäisi lähteä hoitamaan jotain pakollista omaa menoa. Kellokortti tekee kaikki tekemäni tunnit läpinäkyviksi niin itselleni kuin työnantajalleni. Enää ei tarvitse tuskailla – tekemäni työ on helposti todistettavissa.

Monesti todetaan, että asiantuntijatyössä työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy helposti ja työ kuormittaa enemmän, kun sitä voi tehdä myös työpaikan seinien ulkopuolella. Koen itse työajanseurantajärjestelmän hyvänä turvana liialle kuormalle. Mikäli jokin asia vaatii hoitamista vapaa-ajalla, voin kirjata itseni töihin, koska kirjaaminen käy nykyään käden käänteessä älypuhelimella. Toisaalta en itse häiriinny, mikäli uusi idea putkahtaa mieleen kesken harrastusten. Idean voi aina kirjata ylös ja jättää toteuttamisen työajalle. Näin työnantajanikin saa tietoonsa todelliset tunnit ja voi tarvittaessa laskuttaa ne asiakkaalta.

Olen myös nähnyt työajanseurantaa vastustettavan, koska ”tulosten pitäisi puhua puolestaan.” Olen itsekin sitä mieltä, että asiantuntijatyöltä tulee odottaa tuloksia ja niille asettaa selkeät mittarit. En silti näe, miksi tulosten saavuttaminen pitää asettaa ristiriitaan tuntiseurannan kanssa. Mikäli tavoitteet ovat mahdottomia saavuttaa normaalin työajan puitteissa, kertoo se esimiehille lisäresurssien tarpeesta. Mikäli taas saavutan tavoitteeni yllättävän nopeasti, koen ainakin itse motivoivampana saada uusia tavoitteita kuin istua työpisteellä ilman tekemistä.

Kellokortilla joustavuutta ja läpinäkyvyyttä työhön


Kellokortilla on monia hyviä puolia ja monet itselleni tärkeimmistä hyödyistä liittyvät olennaisesti siihen, miten jaksan töissä. Tässä kokoamaani listaa nykyaikaisen työajanseurannan hyödyistä työntekijälle:

 • Raja työajan ja vapaa-ajan välillä on selkeämpi,kun työajasta jää aina kirjaus.
 • Joustavuutta ja parempaa elämänhallintaa työaikapankeilla. Työajanseurannan avulla töitä voi tehdä enemmän silloin kun niitä on. Kertyneitä työaikapankin tunteja voi käyttää hyvällä omallatunnolla pankkiasioiden hoitoon tai vaikka kampaajaan kesken työpäivän. Myös pidemmän viikonloppuloman viettäminen tulee helpommaksi ja omaa vapaa-aikaansa voi sovittaa paremmin ystävien ja perheenjäsenten vapaisiin. Kun arjen ja vapaa-ajan suunnittelu sujuvat vaivatta, töissäkin jaksaa paremmin.
 • Kellokortti parantaa luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä. Kaikki tehdyt tunnit ovat todistettavasti ja läpinäkyvästi tiedossa, eli turhalle kyttäämiselle ei ole tarvetta.
 • Moderni työajanseurantajärjestelmä on helppo käyttää ja vie vain hetken aikaa. Olen työhistoriassani seurannut työaikaani vain tekemällä satunnaisia merkintöjä työvuorolistan sivuun tai omaan kalenteriini. Nykyaikaisella järjestelmällä työajan kirjaaminen on paljon nopeampaa ja on lisäksi molemmin puolin luotettavampaa.
 • Kellokortti on oikeudenmukainen ja kohtelee kaikkia työntekijöitä samalla tavalla.Ei enää kaikkien henkilökohtaista systeemiä työajanseurantaan ja poissaolojen merkitsemiseen. Modernissa järjestelmässä kaikkia koskettavat samat säännöt ja palkanlaskenta tapahtuu automaattisesti.
 • Kellokortti tarjoaa työsuojelua. Laki säätelee työajan kokonaismäärää ja työajanseurannalla tunnit kirjautuvat ylös. Näin varmistetaan, ettei tunteja voi tehdä liikaa.
 • Työajan seurannan perusteella esimies saa paremman kuvan työkuormasta ja lisäresurssien tarpeesta.Niin asiantuntijatyössä kuin muissakin rooleissa palautumisella ja levolla on tärkeä rooli luovuuden ja tuottavuuden kannalta. Työajanseuranta mahdollistaa sen, että esimieheni tietää tilanteeni entistä läpinäkyvämmin.
 • Liukuvalla työajalla työn rytmiä voi säädellä oman jaksamisen mukaan. Meissä ihmisissä on paljon eroa siinä, mihin aikaan päivästä olemme luovia ja aikaansaavia. Mikäli liukuva työaika on mahdollista työtehtävien puolesta, oman työnsä voi rytmittää paremmin sisäisen kellonsa mukaisesti.
Haluatko tietää, miten parhaiten ottaa työajanseurantajärjestelmä käyttöön? Varaa henkilökohtainen etäesittely täältä, niin näet miten palvelu toimii käytännössä. Lataa opas tehokkaampaan työajanseurantaan