0 kommenttia
Hausia on pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusliike, joka rakentaa ja kehittää asiakkaidensa tarpeisiin erilaisia asunto- ja toimitilaratkaisuja. Yritys työllistää suoraan noin 65 henkilöä ja välillisesti noin 1200 rakentamisen ammattilaista pääkaupunkiseudun alueella.

Erkko Kiviluoma
Heinäkuussa 2014 voimaan tulleet lakimuutokset Työturvallisuuslakiin vaikuttivat koko rakennusalaan ja samalla myös Hausian toimintaan. Lakimuutosten myötä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan onpidettävä luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja luetteloa tulee säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Luettelosta on käytävä ilmi henkilötietoja, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä, työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste, sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. Monilla rakennusliikkeillä tämä muutos vaati uusien työkalujen käyttöönottoa.

Projekti-insinööri Erkko Kiviluoma kuvailee, miten he Hausialla lähtivät täyttämään lain tuomia vaatimuksia:

”Pohdimme uutena firmana, miten tulisimme parhaiten vastaamaan tähän tiedon keruuseen ja suuren datan hallintaan. Meillä tulisi palvelua käyttämään eritasoisesti yli 1200 henkilöä, joten halusimme, että asia olisi mahdollisimman helppoa ja aikaa ei kuluisi sen ylläpitoon. Kilpailutimme alan toimijoita ja totesimme, että Kellokortti.fi tarjosi meidän tarpeisiin parhaan vaihtoehdon."

Hausia on nyt käyttänyt Kellokortti.fi-palvelua usean vuoden ajan työajanseurantaan ja verottajailmoitusten tekemiseen. Kiviluoma kertoo yrityksen hyödyntävän palvelun ominaisuuksia monipuolisesti ja myös erilaisiin tehtäviin, jotka on aiemmin ulkoistettu:

”Käytämme raksaraportteja laajasti. Meillä täytyy olla reaaliaikainen tieto siitä, ketkä ovat työmaalla ja kuinka pitkiä päiviä he ovat tehneet. Lisäksi palvelu laskee toimihenkilöiden pekkas- ja vapaapäivät sekä lomat. Teemme myös kaikki työntekijöiden verottajailmoitukset palvelun kautta. Palvelu hoitaa siis puolestamme työmaan henkilöluetteloiden ylläpidon ja siirtää datan verohallinnolle. Nämä ovat olleet aiemmin tehtäviä, joita olemme ostaneet ulkopuoliselta toimijalta. Nyt tieto on meillä käytettävissä koska vain.”

Kiviluoma kuvailee Kellokortti.fi-palvelua luotettavaksi, nopeaksi ja helppokäyttöiseksi. Myös yhteistyö on sujunut toivotulla tavalla:

”Yhteistyö on toiminut loistavasti. Mikäli meillä on ollut kysyttävää, olemme saaneet niihin välittömästi vastaukset. Uskon, että yhteistyö toimii jatkossakin ja olemme suunnitelleet mm. rajapintoja kellokortin ja meidän oman perehdytyssoftan välille.”

Hausia rakentaa ja kehittää asiakkaiden tarpeisiin erilaisia asunto- ja toimitilaratkaisuja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Hausialla on rakenteilla noin 500 asuntoa. Vahva rakentamisen ammattitaito yhdistettynä innovatiiviseen toimintatapaan takaa yrityksen tuotannon ja palveluiden korkean kokonaislaadun. Lisätietoa osoitteessa: www.hausia.fi.0 kommenttia
GEA Finland Oy on prosessiteknologiaan erikoistunut yritys, joka on ollut Kellokortti.fi-palvelun asiakas vuodesta 2017 asti.

GEA:n talousjohtaja Kalle Järvinen kertoo, että työajanseurannan parantaminen lähti yrityksen halusta päästä pois Excel-maailmasta ja manuaalisista työajankirjaustavoista:

”Lähdimme etsimään nykyaikaista työajanseurantajärjestelmää, jolla hoitaa lakisääteinen työajanseuranta tehokkaasti. Meille oli tärkeää, että työajanseuranta onnistuisi myös mobiilisti. Otimme aluksi esittelyt useilta alan toimijoilta. Kellokortti.fi-palvelun erotti kilpailijoistaan sen helppokäyttöisyys ja joustavuus. Lisäksi hinta oli kohdillaan.”


GEA:ssa hyödynnetään laajasti Kellokortti.fi-palvelun ominaisuuksia ja raportteja. Järvinen kertoo, että yrityksessä on useita eri työaikaa tekeviä työntekijöitä, jotka oli helppo jakaa ryhmiin. Työaikaleimauksia tehdään sekä leimauslaitteilla että mobiilisti. Liikkuvassa työssä, kuten huoltohenkilökunnalla, työajanseuranta käy kätevästi matkapuhelimella ja samalla voidaan seurata tietoja kustannuspaikoista ja asiakkaista.

Lisäksi GEA:lle rakennettiin yrityskohtainen TES-tulkinta, jonka avulla palvelu muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia.

”Työaikatulkin rakentaminen sujui hyvin. Kellokortti.fi-palvelun asiantuntija oli erinomainen apu määritelmien tekemisessä ja toi mukaan paljon työehtosopimuksiin liittyvää erikoisasiantuntemusta. Nyt tiedot tehdyistä tunneista saadaan palkanlaskentaan suoraan raporteilta.”


Palvelun parhaiksi piirteiksi Järvinen nostaa yksinkertaisen käyttöliittymän ja toimivan tukipalvelun.

”Päällimmäisenä Kellokortti.fi-palvelusta tulee mieleen helppokäyttöisyys ja joustavuus. Myös palvelun tuki on ollut erittäin toimivaa ja asiantuntevaa. Yhteistyö on sujunut alusta asti hyvin ja jatkuu aivan varmasti myös tulevaisuudessa. Seuraavaksi tarkoituksena on rakentaa integraatioita palvelun ja muiden käyttämiemme järjestelmien välille.”GEA on yksi suurimpia prosessiteknologian toimittajia elintarviketeollisuudelle ja monille muille teollisuudenaloille. Kansainvälinen teknologiakonserni keskittyy tuottamaan prosessiteknologiaa ja komponentteja kehittyneisiin tuotantoprosesseihin eri loppukäyttäjämarkkinoille. Lisätietoja: www.gea.com.


GEA Finland Oy on prosessiteknologiaan erikoistunut yritys, joka on ollut Kellokortti.fi-palvelun asiakas vuodesta 2017 asti.0 kommenttia
Alfaroc Logistics Oy on yksi Suomen merkittävimpiä sisälogistiikan ja varastointipalveluiden ulkoistusyhtiöitä ja se työllistää satoja logistiikan ammattilaisia. Yrityksen ja sen henkilökunnan kasvaessa modernimpi työajanseuranta ja palkanlaskennan automaatio nousevat usein ajankohtaisiksi hankinnoiksi. Alfaroc Logistics Oy:n henkilöstöpäällikkö Marinka Linna kuvailee päätösprosessia seuraavasti:

Marinka Linna Alfaroc

Olimme vuonna 2011 tilanteessa, ettei paperisten tuntilistojen pyörittäminen ollut enää mitenkään mahdollista ja lähdimme kartoittamaan, että minkälaisia palveluita markkinoilla löytyisi sähköiseen työajanseuraamiseen. Hyvin pian otimme yhteyttä Jani Tohmoon ja kiinnostuksemme Kellokortti.fi –palvelusta heräsi entisestään.

Alfaroc Logistics Oy:lla otettiin käyttöön Kellokortti.fi–palvelun työajanseuranta ja Työaikatulkit. Työaikatulkki on Kellokortti.fi-palvelun lisäominaisuus, jonka avulla palkanlaskennan rutiinityöt saadaan automatisoitua.

Lähdimme palvelun kanssa ihan 0-tilanteesta ja tällä hetkellä se palvelee meidän tarpeitamme todella hyvin. Pidämme palvelun joustavuudesta ja siitä, että pääkäyttäjällä on paljon mahdollisuuksia tehdä itse muokkauksia ilman, että se menee aina helpdeskin kautta. Palvelun kautta saamme tällä hetkellä juuri sellaista leimausdataa mitä tarvitsemme ja tietysti työntekijämme myös palkat juuri sellaisina kuin he ovat leimanneet.

Yhteistyö Kellokortti.fi–palvelun kanssa on toiminut hyvin. Marinka Linna kuvailee olevansa erittäin tyytyväinen asiakas:

Olemme kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja uskomme vahvasti sen kasvuun myös tulevaisuudessa! Kellokortti.fi–palvelun kuvaaminen kolmella sanalla on mielestäni helppoa, sillä ne ovat luotettavuus, ketteryys ja helppokäyttöisyys.

Alfaroc Logistics Oy on Suomen merkittävimpiä logistiikan ulkoistusyhtiöitä. Yhtiö ulkoistaa asiakasyritysten logistisia toimintoja, jotka tapahtuvat asiakasyritysten tiloissa ja heidän järjestelmillään, sekä tuottaa ulkoisia varastointipalveluita. Yhtiöllä on toimintaa Pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Raumalla ja Hyvinkäällä. Lisätietoa yhtiöstä osoitteessa www.alfaroc.fi.

Alfaroc luottaa työajanseurannassaan Kellokortti.fi-palveluun


0 kommenttia

Isännöitsijöiden työaika ja työaikalain piiriin kuuluminen on ollut paljon esillä keskusteluissa viime vuosien aikana. Isännöitsijöiden pitkät työpäivät ja usein hyvin itsenäinen työ ovat aiheuttaneet ongelmatilanteita työntekijöiden ja työnantajan välillä.

ilkka_saarinenAsiakkaamme Isännöinti Ilkka Saarinen Oy halusi varmistaa lain toteutumisen ja työntekijöiden jaksamisen ottamalla käyttöön entistä laajemman työajanseurantaratkaisun. Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen:

Tärkeätä oli se, että saamme työaikalain velvollisuudet täytettyä varmasti ja asiallisesti. Kun hommat on kunnossa, niin meillä ei ole huolta, vaikka työsuojelutarkastaja poikkeaisi.

HELPPO, AVOIN JA KUSTANNUSTEHOKAS

Aiemmin käytössä ollut yksinkertaisempi Työkello korvattiin joustavalla Kellokortti.fi-ratkaisulla keväällä 2014.Ilkka Saarisen mukaan valinta oli helppo. Siihen vaikuttivat aiempi hyvä kokemus, palvelun monipuolisuus, palvelun käyttöönotto ja oikea hinta.

Meillä on nyt sekä paikallinen leimauslaite että mobiilikäyttö. Tehtäväkohtaisesti vaikuttaa, miten  työntekijä tekee töihin kirjautumisen. Kukin työntekijä tarkastaa omat työaikamerkintänsä ja esimies hyväksyy ne. Käytämme myös lomasuunnittelua.

Tyytyväinen asiakas aikoo pysyä palvelussa myös tulevaisuudessa. Ilkka Saarisen mukaan palvelussa on parasta helppokäyttöisyys ja avoimuus. Työaikakirjaukset voi tehdä, korjata ja tarkastaa missä vain nettipalveluna.

Työajanseuranta saatiin kertaheitolla hyvään kuntoon. Samalla työntekijöiden kohtelu on tasapuolista. Asioihin voi myös puuttua tarvittaessa hyvissä ajoin. Mikäli palvelu kehittyy edelleen hyvään suuntaan, Kellokortti pitää asiakkaistaan huolta ja hinta on kilpailukykyinen, pysymme asiakkaina pitkälle tulevaisuuteen.

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy on vuonna 1995 perustettu tamperelainen isännöintitoimisto. Yritys palvelee asunto- ja kiinteistöyhtiöitä isännöinnissä, taloushallinnossa ja kiinteistön kuntoon liittyvissä asioissa. Yrityksen isännöimissä taloyhtiöissä asuu noin 10 000 ihmistä.

Isännöinti-Ilkka-Saarinen-Oy-logo1

0 kommenttia

Hollolan kunta on yksi Kellokortti.fi-palvelun lukuisista tyytyväisistä asiakkaista. Kunta toimii isäntäkuntana Peruspalvelukeskus Oivassa, joka tuottaa Hollolan lisäksi Asikkalan, Kärkölän ja Padasjoen kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut.

oiva_logoUsean kunnan alueelle ja lukuisiin toimipisteisiin hajautunut toiminta asettaa omat haasteensa työajanseurannalle. Perinteisten kiinteiden leimauslaitteiden käyttö ei ole kustannuksiltaan eikä toiminnaltaan järkevää. 

Sampo Syrjäläinen, Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö etsi ongelmaan ratkaisua ja löysi Kellokortti.fi-palvelun:

Kellokortti.fi-palvelu oli meille joustava tapa saada haltuun työntekijät, joille ei kannattanut järjestää kiinteätä leimauspäätettä (liikkuva työ, leimauspäätteen kustannukset). Käyttöönotosta esitettiin yksikertainen ja uskottava suunnitelma ja kustannukset olivat maltilliset.

Ongelma on nyt ratkaistu Kellokortti.fi Mobiilipalvelulla. Sen avulla kunta voi hoitaa työajanseurannan niiden henkilöiden osalta, jotka eivät tehtävänsä tai sijaintinsa takia pysty käyttämään kiinteitä työaikapäätteitä. Sampo Syrjäläisen mukaan palvelun muita etuja ovat:

  1. Palvelun helppokäyttöisyys
  2. Paikasta riippumaton työajanseuranta
  3. Palvelun skaalautuvuus, lähdimme liikkeelle muutamalla kymmenellä käyttäjällä ja olemme laajentaneet käyttöä tarpeen mukaan

Tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat selvillä:

Toivon, että voimme edelleen laajentaa palvelun käyttöä tarpeiden mukaan. Meillä on tunnistettu joitakin tarpeita myös kohteille suoritetun työn tarkemmasta seuraamisesta ja toivottavasti löydämme tähän hyvän ratkaisun palvelun avulla.