0 kommenttia
Palkanlaskennan rutiinitöiden ei tarvitse olla enää aikaa vieviä ja turhauttavia. Kellokortti.fi-palvelun Työaikatulkilla voidaan automatisoida monia palkanlaskentaan liittyviä rutiineja. Tulkinta rakennetaan aina yrityskohtaisesti, joten sillä voidaan joustavasti vastata erilaisten yritysten tarpeisiin.

Koska ratkaisuja on melkein yhtä monia kuin yrityksiäkin, aina ei ole helppoa hahmottaa, millaisia mahdollisuuksia tulkinnassa on. Yritämmekin tässä blogissa avata erilaisia asioita, joita Työaikatulkilla voidaan muodostaa ja mitä hyötyä tulkinnasta on.

Työaikatulkilla lasket ylityöt ja palkanlisät helposti osana työajanseurantaa

Mitä asioita Työaikatulkilla voidaan automatisoida?


Kellokortti.fi-palveluun rakennetulla tulkinnalla voidaan laskea mm. vuorokausi-, viikko- ja jaksoylityöt sekä palkanlisät vaivattomasti. Sen pohjana toimii yrityksen omat maksuperusteet eli joko työehtosopimus tai paikalliset sopimukset.

Esimerkkejä tulkinnalla muodostettavista asioista:
 • Säännöllisen työajan tunnit
  • Esim. maanantaista perjantaihin 8 h päivässä ja lisäksi viikonloppuna, mikäli 40 h viikkotyöaikaa ei ole vielä täyttynyt.
 • Vuorokausi- ja viikkoylityöt
  • Esim. vuorokautinen 50 % ylityö päivän työtunneista 8-10 sekä vuorokautinen 100 % ylityö 10 h ylittävistä työtunneista tai viikkoylityö, kun viikon säännöllinen työaika on jo tehty.
 • Jakson ylityöt
  • Esim. kolmen viikon jaksolta voidaan suunnitellun työajan ylittäviltä tunneilta muodostaa ylityötunteja.
 • Vuorotyölisät
  • Esim. iltavuorolle kirjatuilta tunneilta voidaan muodostaa erillistä iltavuorolisää.
 • Ilta- ja yötyökorvaukset
  • Erilaisia kellonaikaan perustuvia lisiä, esim. iltatyölisä klo 18-22 ja yötyölisä 22-06.
 • Arkipyhäkorvaukset
  • Esim. itsenäisyyspäivältä voidaan automaattisesti muodostaa itsenäisyyspäivän palkkaa muodostavat tunnit, vaikka henkilö ei olisi tehnyt kirjauksia kyseiselle päivälle.
 • Poissaoloihin ja lomiin liittyvät tapahtumat
  • Esim. sairauspoissaolojen tunnit tai lomapäivien lukumäärä.
 • Lisäominaisuuksia raportointiin
  • Esim. monipuolisempi raportti tunti- ja päivälajeista, jota voi tarkastella henkilöittäin tai ryhmittäin.
 • Liukumien kertyminen erilaisin korotuksin
  • Esim. viikonloppuna tai tiettynä kellonaikana liukumat suuremmilla kertoimilla.
 • Erilaisten lisäkorvausten muodostaminen ehtojen mukaan
  • Esim. ateriakorvaukset tietyn mittaisista päivistä

Työaikatulkinta kohdistetaan työaikaryhmälle ja tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla monia erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa kaksi tulkkisäännöstöä, joista toinen on viikko- ja toinen jaksotyöaikaa tekevälle ryhmälle.

Ennen tulkkiprojektia on hyvä pohtia, mitä eri asioita tulkinnalla halutaan saavuttaa. Asiantuntijamme auttavat niiden perusteella rajaamaan projektille tavoitteet ja antavat tukea määritysten tekoon.

Miksi ja milloin Työaikatulkki kannattaa toteuttaa?

Työaikatulkinta on kannattava ratkaisu, kun halutaan säästää aikaa rutiininomaisilta laskennoilta ja tallettamisilta. Tulkki maksaa itsensä takaisin vapauttamalla henkilötyötunnit muuhun käyttöön.

Työaikatulkin käyttöönottoon on monia syitä:
 • Työaikatulkilla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinit, joten tarvetta manuaaliselle palkkatapahtumien kirjaukselle ei enää ole. Tämä säästää aikaa, rahaa ja hermoja sekä vähentää virheitä palkanlaskennassa.
 • Sähköisesti hyväksytyt palkkatapahtumat on helppo tulostaa palkkatapahtumayhteenvetona ja siirtää suoraan palkanlaskentaohjelmaan rajapinnalla.
 • Tulkilla voidaan perusjärjestelmää kattavammin mm. luoda sääntöjä aikapankkiin (esim. ylityöpankki) vietäville tunneille.
 • Palkansaajille voidaan tarvittaessa näyttää esim. Kellokortin helppolukuiselta kalenterinäkymältä, miltä tunneilta mitäkin palkanlisiä on muodostunut.
 • Työaikatulkin muodostamia palkkatapahtumia voidaan raportoida palkkalajikohtaisesti, jolloin esimerkiksi ylitöiden määrää voidaan seurata helposti.

Nyrkkisääntönä voidaan myös sanoa, että mitä isompi yritys, sen isommat hyödyt Työaikatulkista on. Manuaalisen työn vähentyessä jokaisen työntekijän kohdalla säästetään aikaa ja rahaa kuukausittain.

Lisäksi Työaikatulkki on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä. Näissäkin tapauksissa konkreettisia säästöjä kertyy nopeasti.

Pohditko sopisiko Työaikatulkki teille? Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.kellokortti.fi/tyoaikatulkilla-palkat-automaattisesti ja voit myös olla yhteydessä myyntiimme myynti@kellokortti.fi.
Kommentoi