019 346 440 | myynti@kellokortti.fi | Varaa etäesittely
Kellokortti.fi Raksa - työajanseuranta rakennustyömaille

1. Leimaukset laitteilla tai kännykällä

Leimaukset työmaalla voidaan tehdä leimauslaitteilla, kännykällä tai nettiselaimella. Sopivin tapa seurata työaikaa riippuu työmaasta, joten voitte valita teille parhaimman leimaustavan tai käyttää niitä joustavasti ristiin.

Suosituin tapa seurata työaikaleimauksia on helpoilla, rakennustyömaakäyttöön suunnitelluilla leimauslaitteilla. Pienillä työmailla seuranta taas onnistuu parhaiten Kellokortti.fi-palvelun kännykkäsovelluksella. Puhelimella tehtäviin leimauksiin voidaan myös liittää paikkatieto ja näin varmistaa, että työ on aloitettu oikealla työmaalla.

2. Tarkista tiedot tietokoneella

Työmaan tietojen ylläpito ja raportointi hoidetaan kätevästi tietokoneen selaimella. Palvelumme avulla saat aina reaaliaikaisen listan työmaalla olijoista ja voit tarvittaessa lisätä uusia henkilöitä järjestelmään nopeallakin aikataululla. Tiedot henkilöistä kerätään kätevästi käyttämällä Tilaajavastuun Valttikortteja tai muita henkilötunnisteita kuten tunnisteavainperiä.

Läsnäoloseurannan lisäksi työaika voidaan kohdistaa esimerkiksi rakennustyömaan tai projektin mukaisesti. Näin raporteista saadaan entistä tarkempia ja niitä voidaan käyttää laskutuksen ja palkanmaksun perusteena.

3. Muodosta aineisto ja lähetä verottajalle

Työmaan päätoteuttajan on ilmoitettava kuukausittain kaikki rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt Verohallinnolle. Kellokortti.fi-palvelussa nämä tiedot saa muodostettua helposti työmaakohtaisesti.

Kellokortti.fi-palveluun kerätyt työaikatiedot voidaan lähettää joko verottajalle ilmoitin.fi -palvelun kautta tai Tilaajavastuun työmaarekisteriin. Jos käyttöön on otettu palvelumme työaikatulkki, myös palkkatapahtumat voidaan toimittaa palkanlaskentaan automaattisesti.

Lainmukainen työmaaraportointi

Kellokortti.fi-palvelun avulla rakennustyömaan työajanseuranta ja verottajavaatimukset täyttyvät vähällä vaivalla. Palvelussa voidaan ylläpitää kaikkia olennaisia tietoja ja tiedonantovelvollisuuden mukainen rakentamisilmoitus työntekijöistä syntyy nappia painamalla.

Verottajalle lähetettävässä aineistossa pitää olla mukana kaikki pakolliset tiedot työmaalla työskennelleistä henkilöistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksen omia työntekijöitä, vuokratyöntekijöitä, itsenäisiä työnsuorittajia sekä työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöitä. Jos työmaalla käytetään Tilaajavastuun Valttikortteja, henkilötiedot siirtyvät palveluun automaattisesti Tilaajavastuun rekisteristä. Valttikorttien rinnalla Raksassa on mahdollista käyttää myös avaimenperiä tai tarroja.

Kellokortti.fi-palveluun kerätyt työaikatiedot voidaan lähettää valintasi mukaan joko verottajalle ilmoitin.fi -palvelun kautta tai Tilaajavastuun työmaarekisteriin. Kellokortti.fi on Tilaajavastuu Oy:n virallinen partneri ja toimimme yhteistyössä varmistaaksemme tietojen luotettavan siirron palveluiden välillä.

Kellokortti.fi on Tilaajavastuun virallinen partneri
Kellokortti.fi Raksa toimii myös kännykällä

Kellokortti.fi Raksa - mukana liikkuvan työtekijän matkassa

Pienillä työmailla työskentelevien ja liikkuvien rakennustyöntekijöiden työajanseuranta onnistuu helposti kännykällä. Se sopii mainiosti esimerkiksi laskutettavan työajan keräämiseen suoraan työkohteessa.

Matkapuhelinleimausta voidaan käyttää myös pääasiallisena leimaustapana. Käyttäjät voivat kirjata tunnit omalla kännykällä suoraan, jolloin työaikojen manuaaliset korjaukset jäävät pois. Kaikkia kirjaustapoja voi käyttää ristiin, joten sisäänleimauksen voi tehdä esimerkiksi tekstiviestillä ja ulosleimauksen kiinteällä päätteellä.

Uusimmat puhelimet (mm. iPhone-, Android- ja Windows Phone -puhelimet) osaavat laittaa leimaukseen mukaan myös paikkatiedon, joka näkyy palvelussa leimaushetken katuosoitteen muodossa. Näin voidaan varmistaa, että työ on aloitettu oikeassa paikassa. Paikkatieto voidaan myös toimittaa tarvittaessa laskutustiedon mukana asiakkaalle.

Rakennustyömaiden omat leimauslaitteet

Kellokortti.fi-palvelun leimauslaitteet soveltuvat rakennustyömaakäyttöön erinomaisesti. Leimaus voidaan tehdä Valttikortilla tai erikseen ostettavilla avaimenperillä/tarroilla. Leimaustapahtuma kestää muutaman sekunnin eikä vaadi perehdyttämistä. Tarvittaessa työaika voidaan myös kohdistaa litteralle tai työtehtävälle.

Perusleimauksen lisäksi työaika voidaan kohdistaa yhdelle tai useammalle seurantakohteelle. Näin saat raportit litteroittain, projekteittain, työvaiheittain tai asiakkaittain.

Kellokortti.fi Raksa leimauslaitteet on suunniteltu rakennustyömaakäyttöön
Kellokortti.fi-palvelussa leimaukset voi tehdä myös Android-puhelimella ja esim. Valttikortilla

ANDROID-puhelin leimauslaitteena

Kellokortti.fi-palvelun edullisin leimauslaitevaihtoehto on tavallinen matkapuhelin. Puhelimena voi käyttää mitä tahansa Android-puhelinta, jossa on NFC-lukija. Leimauslaitesovellus ladataan Googlen Play-kaupasta ja laitteen sarjanumero syötetään palvelun asetuksiin.

Tämän jälkeen laitetta voi käyttää kuten oikeaakin leimauslaitetta. Siihen tunnistaudutaan Valttikortilla tai RFID-avaimenperällä. Tunnistautumisen jälkeen painetaan sisään- tai ulos-nappia, jonka jälkeen leimaus on valmis.

Tarvittaessa Android-puhelimella voidaan tehdä myös työvaiheseurantaa. Puhelin osaa kysyä tarkempia tietoja leimauksesta, joten myös litterointi suoraan työmaalla on mahdollista. Tämä laajentaa raporttien käyttömahdollisuuksia merkittävästi, kun tehdystä työstä saadaan entistä tarkempia kustannustietoja.

TYÖNTEKIJÄILMOITUS VEROTTAJALLE NAPPIA PAINAMALLA. PYYDÄ TARJOUS HELPOSTA KELLOKORTTI.FI-RATKAISUSTA