Työntekijöiden jaksamisen huomioiminen lomasuunnittelussa

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, joten työnantajan tulee pitää heidän jaksamisestaan huolta

Etätyöskentely ei ole enää etu, vaan yritysten uusi normaali. Se voi kuitenkin aiheuttaa monille työelämän ja vapaa-ajan sekoittumista. Huomaamatta tehdään töitä kotona normaalien työaikojen ulkopuolella ja työläppäri pöydän kulmalla muistuttaa keskeneräisistä töistä. Mukana kulkeva älypuhelin voi vaikeuttaa irrottautumista töistä.

Jaksamisen kannalta vapaa-aika ja vuosilomat ovat tärkeitä työntekijöille. Lomalla pitää saada etäisyyttä töihin, jotta palaudutaan työn aiheuttamasta kuormasta. Aivot ja keho tarvitsevat lepoa. Kun lomalla saa kunnon irtioton työelämään, palaa lomalta energisiä ja motivoituneita työntekijöitä.

Työnantajan on tärkeä huomioida lomien ajankohdat siten, että työntekijöitä ei tarvitse lomalla häiritä. Työnantaja voi kannustaa työntekijöitä poistamaan sähköpostimuistutukset puhelimesta ja jättämään työkoneen toimistolle varmistamalla, että töissä on aina tarvittavat resurssit ja työt kyllä hoituvat muiden toimesta henkilön lomaillessakin. Lomat kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan sijoittaa ajankohtaan, jolloin asiakkaat ja muut sidosryhmätkin lomailevat.

Hyvä esihenkilö kuuntelee alaisten lomatoiveita

Työntekijöillä on erilaisia toiveita lomien suhteen. Joku tykkää pitää lomia pienemmissä pätkissä, kun taas toiselle sopii paremmin yhtäjaksoinen pidempi loma. Toiset pitävät mahdollisuuksista sijoittaa lomia kesälomakaudelle ja toisille voi olla tärkeää päästä lomailemaan enemmän talvella, esimerkiksi rakkaan talviurheiluharrastuksen parissa.

Työntekijöiden jaksamisen ja viihtyvyyden kannalta lomatoiveet tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan yrityksen lomia suunniteltaessa. Toiveista kannattaa keskustella tiimin sisällä avoimesti. Toisille voi olla ihan ok joustaa päivissä, kun taas toiselle voi olla hankala saada sijoitettua lomia muuhun ajankohtaan. Paras lopputulos saavutetaan yhdessä keskustelemalla.

Työntekijöitä tulee kohdella tasavertaisesti

Työntekijöitä tulee kuunnella tasapuolisesti ja huomioida myös aikaisempien vuosien ratkaisut. Työnantajan ei aina ole toki mahdollista myöntää lomia toiveiden mukaisesti, erityisen tärkeää on kumminkin kohdella työntekijöitä reilusti. Työtyytymättömättä lisää huomattavasti, jos työntekijä kokee, että juuri hänen toiveensa aina sivuutetaan.  Sama työntekijä ei voi joutua aina joustamaan.

Lomien suunnittelu kannattaa aloittaa yrityksessä ajoissa

Kun tuleva resurssitilanne on ajoissa tiedoissa, voidaan tämä huomioida töiden suunnittelussa paremmin. Kiireisimmän lomakauden alkuun ei kannata aikatauluttaa liikkaa töitä. Jos aikataulu venyy, siirtyy nämä helposti useamman viikon päähän.

Työt on tärkeä mitoittaa siten, että lomalaisia ei tarvitse ainakaan häiritä. Tärkeä on myös pysähtyä realistisesti miettimään mitä tehtäviä voidaan lomien aikana edistää järkevästi, pienemmillä resursseilla, kuormittamatta liikaa töissä olevia.

Lomien suunnittelussa kannattaa hyödyntää lomasuunnitteluohjelmaa

Lomien suunnittelua voidaan tehostaa ja helpottaa helppokäyttöisellä ja toimivalla lomasuunnitteluohjelmalla, joka pystyy laskemaan lomapäiväkertymät automaattisesti, osaa lauantaisäännöt ja mahdollistaa erilaisten vapaiden suunnittelun vaivattomasti.

Lomasuunnitteluohjelmasta tulisi saada helposti kokonaiskuva käytössä olevista resursseista ja lomien sijoitumisesta eri ajanjaksoille. Nykyään odotetaan myös läpinäkyvyyttä lomista ja poissaoloista tiimin tai koko organisaation suhteen.

Pysähdy pohtimaan ainakin seuraavia asioita lomia suunniteltaessa:

  • Lomalain eri säädösten huomioimisen lisäksi huomio työntekijöiden lomatoiveet
  • Kohtele työntekijöitä tasavertaisesti ja reilusti
  • Avoin keskustelu tiimin sisällä
  • Suunnittele huolella ja mitoita työtehtävät etukäteen käytössä olevien resurssien mukaisesti
  • Huolehdi tarvittaessa sijaisuudet tehtäviin
  • Hanki suunnittelutyötä helpottava ohjelma lomatietojen hallinnointiin ja kirjaamiseen
  • Hyvinvoivat työntekijät ovat koko työyhteisön ja yrityksen etu

 

Tutustu Kellokortin lomasuunnitteluun >>