019 346 440 | myynti@kellokortti.fi | Varaa etäesittely
Palkkatapahtumat automaattisesti TES-tulkittuna

PALKANLASKENNAN RUTIINIT VAIVATTOMASTI TYÖAIKATULKILLA

Työaikatulkki on Kellokortti.fi-palveluun rakennettava yrityskohtainen lisäominaisuus, jonka avulla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinityötä. Työaikatulkki rakennetaan toimimaan juuri yrityksen omien maksuperusteiden mukaisesti – joko työehtosopimuksen tai paikallisten sopimusten mukaan. Tulkinta tapahtuu automaattisesti, kun tulkkisäännöstö on kertaalleen toteutettu.

Tulkkisäännöstö kohdistetaan työaikaryhmälle, joten tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla useita erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa kaksi tulkkisäännöstöä, yksi viikko- ja toinen jaksotyöaikaa tekevälle ryhmälle.

Työaikatulkki on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä.

EROON tylsistä rutiineista

Ei enää puuduttavaa ja manuaalista palkkatapahtumien kirjaamista. Kellokortti.fi-palveluun rakennetulla TES-tulkinnalla lasket vuorokausi-, viikko- ja jaksoylityöt sekä palkanlisät vaivattomasti. Sähköisesti hyväksytyt palkkatapahtumat on helppo siirtää suoraan palkanlaskentaohjelmaan.Työaikatulkin avulla voidaan muodostaa mm.

  • Säännöllisen työajan tunnit ja peruspalkka
  • Vuorokausi- ja viikkoylityöt
  • Jakson ylityöt
  • Vuorotyölisät
  • Ilta- ja yötyökorvaukset
  • Arkipyhäkorvaukset
  • Poissaoloihin ja lomiin liittyvät tapahtumat

MITEN TYÖAIKATULKKI TOIMII?

Työaikatulkki muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia. Tulkinnalla voidaan muodostaa säännöllisen työajan tuntien lisäksi mm. ylityöt, erilaisia lisiä ja korvauksia sekä poissaolotapahtumat.

Kun työaikakirjaukset on kohdistettu seurantakohteille, esim. kustannuspaikoille tai projekteille, voidaan myös niistä muodostuvat palkkatapahtumat kohdistaa vastaavasti.

Työaikatulkissa voidaan myös perusjärjestelmää kattavammin luoda sääntöjä aikapankkitapahtumille. Esimerkiksi ylitöitä voidaan automaattisesti kerryttää työaikapankkiin.

Työaikatulkin tapahtumat kätevästi raportille
TES-tulkinta automaattisesti

TULKINNAN JÄLKEEN PALKKATAPAHTUMAT HELPOSTI PALKANLASKENTAAN

Työaikatulkin muodostamia palkkatapahtumia voidaan raportoida henkilöittäin, työaikaryhmittäin ja palkkalajeittain halutulta aikaväliltä. Kohdistettuja palkkatapahtumia voidaan lisäksi raportoida kohdeperusteisesti. Raportit saadaan helposti siirrettyä mm. Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Palkkatapahtumista voidaan Kellokortti.fi-palvelussa muodostaa valmis siirtotiedosto, joka saadaan sellaisenaan siirrettyä suoraan palkanlaskennan järjestelmään. Siirtotiedosto voidaan toteuttaa esimerkiksi .xml-, .csv- tai .txt -muotoisena.

Katso Työaikatulkin malliraportti klikkaamalla tästä

INTEGRAATIOLLA PALKKATAPAHTUMAT TYÖAIKATULKISTA SUORAAN PALKANLASKENTAAN