Työajanseurannan hankintaopas osa 4: Työajanseurannan sanasto

Työajanseurannan sanasto auttaa työajanseurannan hankinnassa? Tutustuessasi aiheeseen saatat törmätä sanastoon, joka on jollain tavalla uutta tai et ole ainakaan nähnyt niitä samassa asiayhteydessä. Kokosimme tähän blogiin aihealueen sanastoa helpottamaan päätöksentekoa.

Integraatio / Rajapinta

Kellokortti.fi-palvelu voidaan yhdistää integraatiolla yrityksen muihin järjestelmiin. Näin säästetään työaikaa, kun tieto syötetään vain yhteen paikkaan. Tavallisimmin integrointi tehdään palkanlaskenta-, hr-, projekti tai tuotannonohjausjärjestelmään. Integraatio voidaan tehdä joko räätälöitynä yrityksen tarpeisiin tai vakiorajapinnalla.

Jaksokirjaus

Jaksokirjauksella voidaan tehdä monta päiväkirjausta kerralla, esimerkiksi loma tai pidempi työmatka. Jaksokirjauksessa on ideana, että klikkaamalla mitä tahansa jaksoon kuuluvaa kirjausta, saadaan aina sama jakso auki. Jaksokirjauksen pituutta voidaan halutessa pidentää tai lyhentää helposti, lisäämällä yksittäisiä päiviä tai ajanjaksoja.

Leimaaminen

Leimaaminen tarkoittaa tapahtumien tekoa työaikakalenterille joko sisään- tai ulosleimauksella. Leimaus voi tapahtua monin eri tavoin – laitteella, matkapuhelimella tai tietokoneella. Kaikki eri leimaustavoilla tehdyt leimaukset siirtyvät Työaikakalenteriin.

Leimauslaite

Kellokortti.fi -palvelussa voidaan matkapuhelimen ja internet-selaimen lisäksi käyttää erillisiä leimauslaitteita. Laitteet sijoitetaan yleensä oven tai työpisteen läheisyyteen tai työmailla työmaakonttiin. Niiden avulla sisään- ja ulosleimaukset voidaan kerätä helposti ja tehokkaasti, kun käyttäjät tunnistautuvat laitteelle avaimenperällä tai henkilökortilla.

Seurantakohteet / Projektikohdistus

Kellokortti.fi -palvelussa voidaan käyttää kohdeseurantaa yrityksen haluamalla tavalla. Kohderyhmien alle voi vapaasti lisätä kohteita. kohderyhmä voi olla esimerkiksi kustannuspaikka tai projekti, jonka alla on useita eri vaihtoehtoja. Mikäli kohdetietojen kysely on käytössä, voi järjestelmästä tulostaa kohderyhmäkohtaisia raportteja.

TES-tulkinta / Palkkarobotti

Työaikaan liittyvä tulkinta on työajanseurantajärjestelmien lisäominaisuus, jonka avulla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinityötä. Palkkarobotti rakennetaan toimimaan juuri yrityksen omien maksuperusteiden mukaisesti –työehtosopimuksen ja / tai paikallisten sopimusten mukaan. Tulkinta tapahtuu automaattisesti, kun tulkkisäännöstö on kertaalleen toteutettu. Palkkarobotti muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia. Sillä voidaan muodostaa säännöllisen työajan tuntien lisäksi mm. ylityöt, erilaisia lisiä ja korvauksia sekä poissaolotapahtumat. TES-tulkinta on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä, mutta ominaisuutta ei pysty rakentamaan kaikkiin järjestelmiin.

Työaikakalenteri

Tiedot työajoista kerätään ja järjestellään järjestelmiin eri tavoilla. Kellokortti.fi-palvelussa työaikakalenteri toimii visuaalisena näkymänä työaikoihin, helppona käyttöliittymänä muokkauksiin sekä tehokkaana työkaluna projektikohdistuksiin. Kalenteri toimii samalla tavalla kuin tietokonekalenterit yleensäkin. Voit siirtää, venyttää, poistaa ja tehdä uusia tapahtumia muutamalla hiiren klikkauksella. Joissain järjestelmissä ei ole mitään kalenterimahdollisuutta, vaan tiedot kerääntyvät listaksi.

Työaikakirjaus

Sisään- ja ulosleimauksista syntyy tapahtumia työaikakalenteriin, joita kutsutaan työaikakirjauksiksi. Työaikakirjaukset pitävät sisällään työaikaan liittyvät tarkemmat tiedot: selitys, kellonajat, työvuoro ja seurantakohteet. Kirjauksia voi käyttöoikeuksista riippuen korjata, täydentää tai tarvittaessa vaikka poistaa.

Työaikapankki / Aikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä, jolla työntekijälle järjestetään oikeus säästää ja pitää vapaata. Yleisimmät työaikapankit ovat liukumapankki, työaikapankki, ylityöpankki ja pekkaset. Yritys voi päättää, mitkä aikapankit haluavat käyttöönsä.

Kaipaatko lisää apua työajanseurannan sanastoon tai työajanseurannan hankintaan? Ota yhteyttä myyntiimme niin autamme sinua parhaimman ratkaisun löytämisessä.