Työajanseuranta etätyössä

Koronaepidemia on lisännyt etätöitä monilla työpaikoilla ympäri maailman. Se on myös lisännyt meillä kysymyksiä työajanseurannasta etätyöpäivinä. Olemme koonneet tähän blogiin muutamia asioita, joita kannattaa ottaa huomioon etätyön seurannassa.

Työaikalaki ja etätyö

Voimassa oleva työaikalaki vaatii suomalaiselta työnantajalta työaikakirjanpitoa tehdystä työstä myös asiantuntijatehtävissä. Vastaavasti toukokuussa 2019 saatiin myös päätös Euroopan unionin tasolla, mikä edellyttää, että kaikissa jäsenmaissa työnantajien on mitattava työntekijöiden päivittäistä työaikaa. Uudessa työaikalaissa työajan käsitettä ei ole sidottu tiettyyn työpaikkaan, joten kotona tehtävä työ ei jää soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen työajanseurantaa vaaditaan myös etätyössä ja työnantajan tehtävänä on miettiä, miten se toteutetaan.

Työajanseurannan toteutus etätyössä

Kun työnantaja pohtii ratkaisua työajanseurantaan, on siihen käytettävä työkalu usein ensimmäisten hoidettavien asioiden listalla. Työajanseurannan suhteen on tyypillistä, että etätyötä tekevillä on käytössään mobiilileimaus, eli työaikaleimaukset onnistuvat matkapuhelimella. Toinen palvelustamme löytyvä vaihtoehto on hyödyntää Omaleimauspäätettä, joka vaatii sekin mobiili- ja internetlisenssin käyttäjille.

Nyt kun etätyötä siirrytään tekemään laajemmin ympäri Suomen, kannustamme työnantajia ottamaan käyttöönsä mobiilileimauksen myös niille työntekijöille, joilla sitä mahdollisuutta ei aiemmin ole ollut. Lisenssit voidaan säätää aina käyttäjäkohtaisesti, eli lisenssi voidaan antaa niille, ketkä sen tarvitsevat.

Mikäli haluat hankkia nykyaikaisemman työajanseurannan, olethan yhteydessä myyntiimme. Nykyasiakkaamme voivat taas suoraan olla yhteydessä tukeemme, mikäli kaipaavat koulutusta tai tukea mobiiliseurannan suhteen.

Työajanseurannan pelisäännöt

Etätyössä on tärkeää, että sovitaan yhteisistä pelisäännöistä etukäteen esimerkiksi työtehtäviin, työajanseurantaan ja tietoturvaan liittyen. Työntekijän kanssa voidaan myös sopia esimerkiksi tavoitettavuudesta ja muusta etätyöetiketistä, eli onko etätyöpäivinä kalenteri lähtökohtaisesti auki tapaamisille ja osallistuuko työntekijä millä tavalla palavereihin.

Työnantajan tulee myös miettiä yhteiset säännöt työaikaleimauksille. Voidaanko leimauksia tehdä normaalityöajoista poikkeavina aikoina? Leimataanko vain työn aloitus- ja lopetusajat, vai leimataanko myös esimerkiksi lounaat ja muut tauot? Etätyöpäivien suhteen voidaan päättää erikseen, kerryttävätkö ne samalla tavalla liukumasaldoja kuin työpaikalla tehtävä työ. Mikäli etätyöaikaa koskevat eri säännöt kuin toimistolla tehtävää työtä tai etätyötunnit halutaan erotella raporteille, tulee palveluumme luoda niille erillinen tuntilaji.

Luotettavuutta etätyön työajanseurantaan saadaan myös paikkatietoisesta työajanseurannasta. Kun matkapuhelinleimauksiin saadaan mukaan GPS-koordinaatit ja leimauspaikan lähiosoite, voidaan nähdä työntekijän aloittaneen etätyöt tai vaikkapa asiakaskäynnin oikeassa paikassa.

Reaaliaikainen paikallaolotieto työntekijöistä

Työajanseurantapalveluissa, kuten Kellokortti.fi-palvelussa, voi olla tarve nähdä työntekijöiden reaaliaikainen paikallaolotieto yhdessä näkymässä. Kellokortti.fi-palvelun Sentraalissa voidaan nähdä tieto työntekijöiden viimeisimmistä leimauksista ja leimauksien syistä. Esimerkiksi esimiehelle voi olla erittäin hyödyllistä nähdä, ketkä alaisista ovat paikalla toimistolla ja ketkä ovat etänä. Suosittelemmekin Sentraalin hyödyntämistä näin etätyön lisääntyessä, mutta yrityksen tulee harkita sisäisesti, kenelle sen tiedot voidaan jakaa.

Heräsikö kysymyksiä tai haluatko tarjouksen työajanseurannasta? Olethan yhteydessä myyntiimme!