Työvuorolista, joka tuo hymyn kasvoille

Miltä kuulostaisi, jos työvuorojen ilmestymisen jälkeen kaikki hymyilisivät leveästi ja olisivat tyytyväisiä omaan työvuorolistaansa? No mahtavalta, ja siksi asian eteen kannattaakin tehdä kehitystyötä!

Huolellisella työvuorosuunnittelulla voidaan parantaa ihmisten työtyytyväisyyttä merkittävästi. Käsityönä se on kallista ja työlästä, mutta älykkään järjestelmän avulla työvuorosuunnittelusta voidaan saada työtyytyväisyyttä parantava työkalu, jolla voidaan ratkaista suunnitteluun liittyviä haasteita ja parantaa kustannustehokkuutta. Mitä se voisi sisältää?

Älykäs työvuorosuunnittelu huomio työehtosopimuksen, resurssit ja vapaatoiveet

Työvuorosuunnittelussa haasteena ovat usein aikaa vievä manuaalinen rutiinityö, erilaisten työehtosopimusten kirjo ja työvuorojen sekä vapaiden oikeudenmukainen jakaminen. Painetta voi aiheuttaa myös lisätöiden ja ylitöiden jakaminen. Haasteena voi olla myös useiden eri järjestelmien sekamelska, jossa erilaisia kirjauksia joudutaan tekemään tuplasti. Oikeat ihmisetkin pitäisi saada oikeille paikoille oikeaan aikaan. Ei mikään ihan yksinkertainen juttu.

Haasteita voi kuitenkin ratkaista. Manuaalista työtä voidaan vähentää automaatiolla niin, että järjestelmä huomioi suunnittelussa työehtosopimuksen ja osaa sovittaa työvuorolistalle myös mahdolliset vapaatoiveet, jotka työntekijä on kirjannut järjestelmään itse. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta voidaan ylläpitää järjestelmän kautta kerätyn datan avulla. Rajapintoja luomalla työvuorosuunnittelu voidaan integroida keskustelemaan eri järjestelmien avulla, jolloin tuplasti tehdystä työstä päästään eroon. Järjestelmään voidaan syöttää helposti tiedot eri ihmisten positioista, jolloin se osaa sijoittaa henkilöt automaattisesti heidän koulutustaan vastaaviin työpisteisiin.

Työvuorolista, joka keskustelee työntekijän kanssa

Hyvä käytettävyys on ehdoton edellytys. Sellaisissa töissä, joissa työntekijät eivät istu tietokoneen ääressä, mobiilisovellus ratkaisee monta tiedonkulkuun liittyvää haastetta. Visuaalisesti selkeää ja toiminnallisuuksiltaan yksinkertaista järjestelmää halutaan käyttää, jolloin siitä saadaan paras hyöty irti.

Joissain tapauksissa työvuorot saattavat elää paljonkin. Tällöin järjestelmässä voisi olla liitettynä ominaisuus, joka muistuttaisi esimerkiksi työvuoroon liittyvistä työtehtävistä tai niiden muutoksista. Esimerkiksi sairaustapauksissa sen kautta voisi tarjota ja ottaa työvuoron vastaan. Lisäksi se antaisi reaaliaikaista työhön liittyvää tietoa työntekijälle. Näiden ominaisuuksien avulla palveltaisiin sekä työnantajaa että työntekijää.

Älykäs työvuorosuunnittelu kuuntelee ja tuntee työntekijänsä. Se ottaa vastaan vapaatoiveet ja muistuttaa siitä, montako vapaatoivetta se on toteuttanut viimeisen vuoden aikana. Huippuunsa viritetty järjestelmä voisi jopa oppia työntekijänsä aiemmista toiveista ja ehdottaa automaattisesti tietyn tyyppisiä vuoroja. Eikö olisikin aika mahtava juttu?

Lemonsoftin Kellokortti on lanseeraamassa uutta työvuorosuunnitteluun käytettävää ohjelmaa, joka soveltuu eri alojen käyttöön ja mukautuu monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin.
Kiinnostaisiko teidän yritystänne lähteä mukaan pilotoimaan kanssamme työvuorosuunnitteluohjelmaa, joka tuottaisi yrityksellenne työvuorolistojen lisäksi myös työtyytyväisyyttä?

Ota yhteyttä ja kerro lisää toiveistanne!

Henna Hannola, Product Manager

Toimin Lemonsoftilla tuotepäällikkönä. Vastuualueisiini kuuluu työajanhallintaan ja työvuorosuunnitteluun liittyvät tuotekokonaisuudet. Ongelmanratkaisu ja asiakkaan arjen helpottaminen on lähellä sydäntäni. Tyytyväinen asiakas onkin tiimille merkki onnistumisesta! Vapaa-aikani kuluu perheen parissa.