AUTOMAATTINEN TES-TULKINTA

Ei enää puuduttavaa ja manuaalista palkkatapahtumien kirjaamista. Kellokortti.fi-palveluun rakennetulla palkkarobotilla lasket vuorokausi-, viikko- ja jaksoylityöt sekä palkanlisät vaivattomasti. Sähköisesti hyväksytyt palkkatapahtumat on helppo siirtää suoraan palkanlaskentaohjelmaan.

Kellokortti.fi-palvelun TES-tulkinta auttaa ottamaan palvelusta kaiken hyödyn irti. Sillä lasket vuorokausi-, viikko- ja jaksoylityöt sekä palkanlisät vaivattomasti.
TES-tulkinta helpottaa palkanlaskennan rutiineja

Automatisoi palkanlaskennan rutiinit alan joustavimmalla TES-tulkinnalla

Palkkarobotti on Kellokortti.fi-palveluun rakennettava yrityskohtainen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinityötä. Se rakennetaan toimimaan juuri yrityksen omien maksuperusteiden mukaisesti – joko työehtosopimuksen tai paikallisten sopimusten mukaan. Tulkinta tapahtuu automaattisesti, kun säännöstö on kertaalleen toteutettu.

Palkkarobotin säännöstö kohdistetaan työaikaryhmälle, joten tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla useita erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa kaksi säännöstöä, yksi viikko- ja toinen jaksotyöaikaa tekevälle ryhmälle.

Palkkarobotti on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä.

Automatisoi palkanlaskennan rutiinit alan joustavimmalla TES-tulkinnalla

Palkkarobotti on Kellokortti.fi-palveluun rakennettava yrityskohtainen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinityötä. Se rakennetaan toimimaan juuri yrityksen omien maksuperusteiden mukaisesti – joko työehtosopimuksen tai paikallisten sopimusten mukaan. Tulkinta tapahtuu automaattisesti, kun säännöstö on kertaalleen toteutettu.

Palkkarobotin säännöstö kohdistetaan työaikaryhmälle, joten tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla useita erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa kaksi säännöstöä, yksi viikko- ja toinen jaksotyöaikaa tekevälle ryhmälle.

Palkkarobotti on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä.

TES-tulkinta helpottaa palkanlaskennan rutiineja

Palkkarobotilla voidaan muodostaa mm.

Säännöllisen työajan tunnit ja peruspalkkaEsim. maanantaista perjantaihin 8 h päivässä ja lisäksi viikonloppuna, mikäli 40 h viikkotyöaikaa ei ole vielä täyttynyt.

Vuorokausi- ja viikkoylityötEsim. vuorokautinen 50 % ylityö päivän työtunneista 8-10 sekä vuorokautinen 100 % ylityö 10 h ylittävistä työtunneista.

v

Jakson ylityötEsim. kolmen viikon jaksolta voidaan suunnitellun työajan ylittäviltä tunneilta muodostaa ylityötunteja.

VuorotyölisätEsim. iltavuorolle kirjatuilta tunneilta voidaan muodostaa erillistä iltavuorolisää.

j

Ilta- ja yötyökorvauksetErilaisia kellonaikaan perustuvia lisiä, esim. iltatyölisä klo 18-22 ja yötyölisä 22-06.

ArkipyhäkorvauksetEsim. itsenäisyyspäivältä voidaan automaattisesti muodostaa itsenäisyyspäivän palkkaa muodostavat tunnit, vaikkei henkilö tee kirjauksia kyseiselle päivälle.

Poissaoloihin ja lomiin liittyvät tapahtumatEsim. sairauspoissaolojen tunnit tai lomapäivien lukumäärä.

Lisäominaisuuksia raportointiinEsim. monipuolisempi raportti tunti- ja päivälajeista, jota voi tarkastella henkilöittäin tai ryhmittäin.

Erilaisten lisäkorvausten muodostaminenEsim. ateriakorvaukset tietyn mittaisista päivistä.

Säännöllisen työajan tunnit ja peruspalkkaEsim. maanantaista perjantaihin 8 h päivässä ja lisäksi viikonloppuna, mikäli 40 h viikkotyöaikaa ei ole vielä täyttynyt.

Vuorokausi- ja viikkoylityötEsim. vuorokautinen 50 % ylityö päivän työtunneista 8-10 sekä vuorokautinen 100 % ylityö 10 h ylittävistä työtunneista tai viikkoylityö, kun viikon säännöllinen työaika on jo tehty.

v

Jakson ylityötEsim. kolmen viikon jaksolta voidaan suunnitellun työajan ylittäviltä tunneilta muodostaa ylityötunteja.

VuorotyölisätEsim. iltavuorolle kirjatuilta tunneilta voidaan muodostaa erillistä iltavuorolisää.

j

Ilta- ja yötyökorvauksetErilaisia kellonaikaan perustuvia lisiä, esim. iltatyölisä klo 18-22 ja yötyölisä 22-06.

ArkipyhäkorvauksetEsim. itsenäisyyspäivältä voidaan automaattisesti muodostaa itsenäisyyspäivän palkkaa muodostavat tunnit, vaikkei henkilö tee kirjauksia kyseiselle päivälle.

Poissaoloihin ja lomiin liittyvät tapahtumatEsim. sairauspoissaolojen tunnit tai lomapäivien lukumäärä.

Lisäominaisuuksia raportointiinEsim. monipuolisempi raportti tunti- ja päivälajeista, jota voi tarkastella henkilöittäin tai ryhmittäin.

Erilaisten lisäkorvausten muodostaminenEsim. ateriakorvaukset tietyn mittaisista päivistä.

Miten palkkarobotti toimii?

Palkkarobotti muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia. Tulkinnalla voidaan muodostaa säännöllisen työajan tuntien lisäksi mm. ylityöt, erilaisia lisiä ja korvauksia sekä poissaolotapahtumat.

Kun työaikakirjaukset on kohdistettu seurantakohteille, esim. kustannuspaikoille tai projekteille, voidaan myös niistä muodostuvat palkkatapahtumat kohdistaa vastaavasti.

Palkkarobotissa voidaan myös perusjärjestelmää kattavammin luoda sääntöjä aikapankkitapahtumille. Esimerkiksi ylitöitä voidaan automaattisesti kerryttää työaikapankkiin.

TES-tulkinta muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia
TES-tulkinnan jälkeen lähetät palkkatapahtumat helposti palkanlaskentaan

Tulkinnan jälkeen palkkatapahtumat helposti palkanlaskentaan

Palkkarobotin muodostamia palkkatapahtumia voidaan raportoida henkilöittäin, työaikaryhmittäin ja palkkalajeittain halutulta aikaväliltä. Kohdistettuja palkkatapahtumia voidaan lisäksi raportoida kohdeperusteisesti. Raportit saadaan helposti siirrettyä mm. Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Palkkatapahtumista voidaan Kellokortti.fi-palvelussa muodostaa valmis siirtotiedosto, joka saadaan sellaisenaan siirrettyä suoraan palkanlaskennan järjestelmään. Siirtotiedosto voidaan toteuttaa esimerkiksi .xml-, .csv- tai .txt -muotoisena.

Katso malliraportti klikkaamalla tästä.

Tulkinnan jälkeen palkkatapahtumat helposti palkanlaskentaan

Palkkarobotin muodostamia palkkatapahtumia voidaan raportoida henkilöittäin, työaikaryhmittäin ja palkkalajeittain halutulta aikaväliltä. Kohdistettuja palkkatapahtumia voidaan lisäksi raportoida kohdeperusteisesti. Raportit saadaan helposti siirrettyä mm. Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Palkkatapahtumista voidaan Kellokortti.fi-palvelussa muodostaa valmis siirtotiedosto, joka saadaan sellaisenaan siirrettyä suoraan palkanlaskennan järjestelmään. Siirtotiedosto voidaan toteuttaa esimerkiksi .xml-, .csv- tai .txt -muotoisena.

Katso malliraportti klikkaamalla tästä.

TES-tulkinnan jälkeen lähetät palkkatapahtumat helposti palkanlaskentaan

INTEGRAATIO PALKANLASKENTAAN

Palkkatapahtumista voidaan muodostaa valmis siirtotiedosto, joka saadaan siirrettyä suoraan palkanlaskennan järjestelmään.

Kellokortti.fi on nykyaikainen pilvipalvelu, jossa työajanseuranta voidaan tehdä leimauslaitteilla, tietokoneella tai matkapuhelimella. Tarjoamme myös innovatiiviset ratkaisut matkalaskuihin ja lomasuunnitteluun!

Tutustu palveluun

2020 © Kaikki oikeudet pidätetään Kellokortti.fi

Ota yhteyttä

ETSI