Integraatio palkanlaskentaan

Sähköisesti hyväksytyistä palkkatapahtumista on helppo muodostaa valmis siirtoaineisto, joka saadaan siirrettyä suoraan palkanlaskentaohjelmaan. Kellokortti on joustavasti integroitavissa yrityksesi valmiiksi käyttämiin järjestelmiin. Kellokortissa löytyy valmiiksi monia vakiointegraatioita, mutta uusia integraatioita toteutetaan myös asiakaskohtaisina projekteina.

Tes-tulkinta automatisoi palkanlaskennan rutiinit

Palkkarobotti on Kellokorttiin rakennettava yrityskohtainen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida palkanlaskennan rutiinityötä. Se rakennetaan toimimaan juuri yrityksen omien maksuperusteiden mukaisesti – joko työehtosopimuksen tai paikallisten sopimusten mukaan. Tulkinta tapahtuu automaattisesti, kun säännöstö on kertaalleen toteutettu.

Palkkarobotin säännöstö kohdistetaan työaikaryhmälle, joten tarvittaessa yrityksen käytössä voi olla useita erilaisia tulkintoja. Yritykselle voidaan esimerkiksi toteuttaa kaksi säännöstöä, yksi viikko- ja toinen jaksotyöaikaa tekevälle ryhmälle.

Palkkarobotti on erinomainen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään säännöllisesti ylitöitä tai maksetaan kellonaikaan perustuvia lisiä.

Miten palkkarobotti toimii?

Palkkarobotti muodostaa toteutuneista työaikakirjauksista palkkatapahtumia. Tulkinnalla voidaan muodostaa säännöllisen työajan tuntien lisäksi mm. ylityöt, erilaisia lisiä ja korvauksia sekä poissaolotapahtumat. Palkkarobotissa voidaan myös perusjärjestelmää kattavammin luoda sääntöjä aikapankkitapahtumille. Esimerkiksi ylitöitä voidaan automaattisesti kerryttää työaikapankkiin.

Kun työaikakirjaukset on kohdistettu seurantakohteille, esim. kustannuspaikoille tai projekteille, voidaan myös niistä muodostuvat palkkatapahtumat kohdistaa vastaavasti.

Tulkinnan jälkeen palkkatapahtumat helposti palkanlaskentaan

Palkkarobotin muodostamia palkkatapahtumia voidaan raportoida henkilöittäin, työaikaryhmittäin ja palkkalajeittain halutulta aikaväliltä. Kohdistettuja palkkatapahtumia voidaan lisäksi raportoida kohdeperusteisesti. Raportit saadaan helposti siirrettyä mm. Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Palkkatapahtumista voidaan Kellokortissa muodostaa valmis siirtotiedosto, joka saadaan sellaisenaan siirrettyä suoraan palkanlaskennan järjestelmään. Siirtotiedosto voidaan toteuttaa esimerkiksi .xml-, .csv- tai .txt -muotoisena.

Katso malliraportti

Palkkarobotilla voidaan muodostaa

Tunnit ja peruspalkka

Esim. maanantaista perjantaihin 8 h päivässä ja lisäksi viikonloppuna, mikäli 40 h viikkotyöaikaa ei ole vielä täyttynyt.

Ylityöt

Esim. vuorokautinen 50 % ylityö päivän työtunneista 8-10 sekä vuorokautinen 100 % ylityö 10 h ylittävistä työtunneista.

Ilta- ja yötyökorvaukset

Voit tehdä erilaisia kellonaikaan perustuvia lisiä kuten esim. iltatyölisä klo 18-22 ja yötyölisä klo 22-06.

Jakson ylityöt

Esim. kolmen viikon jaksolta voi suunnitellun työajan ylittäviltä tunneilta muodostaa ylityötunteja.

Raportointi

Esim. monipuolisempi raportti tunti- ja päivälajeista, jota voi tarkastella henkilöittäin tai ryhmittäin.

Arkipyhäkorvaukset

Esim. itsenäisyyspäivältä voi automaattisesti muodostaa itsenäisyyspäivän palkkaa muodostavat tunnit, ilman kirjauksia.

Poissaolot

Esim. sairauspoissaolojen tunnit tai lomapäivien lukumäärä.

Vuorotyölisät

Esim. iltavuorolle kirjatuilta tunneilta voi muodostaa erillistä iltavuorolisää.

Lisäkorvaukset

Esim. ateriakorvaukset tietyn mittaisista päivistä.

Kustannustehokas työajanseuranta

Kellokortti on joustava ja monipuolinen ratkaisu työajanseurantaan kaikille toimialoille. Hinnoittelun pohjana on aktiivisten käyttäjien määrä ja valitut ominaisuudet.

Laske tarjous