Kellokortti tehostaa työaikaa ja auttaa ennakoimaan resurssitarpeet

Westlog Oy käyttää Lemonsoftin Kellokortti-työajanseurantajärjestelmää. Ennen Kellokorttia yritys käytti työajanseurantaan perinteistä korttiperusteista järjestelmää, johon saatiin kirjattua ainoastaan työajan alku ja loppu. Töiden monipuolistuessa yritys alkoi kuitenkin kaivata järjestelmältään lisää ominaisuuksia. Westlogin IT-päällikkö Ville Aulasen mukaan Lemonsoft erottui vertailuissa edukseen.

— Olemme ottaneet hiljattain käyttöön myös Kellokortin palkanlaskentaintegraation sekä lomasuunnittelun ja poissaolohallinnan. Lisäksi otimme käyttöön palkkarobotti-lisäominaisuuden, jolla hallitaan ylityötunteja sekä erilaisia lisiä ja korvauksia. Lemonsoftin kanssa kaikki on toiminut niin hyvin, että olemme halunneet syventää yhteistyötämme.

Kellokortin raporteilla voidaan ennustaa tulevien kuukausien resurssitarpeet

Vanhasta työajanseurantajärjestelmästä poiketen Kellokorttiin pystyy kirjaamaan tarkan erittelyn siitä, mitä kukin työntekijä työajalla tekee. Kun yrityksessä tiedetään, miten työaika käytetään, aikaa vievien työtehtävien kehittämiseen on helppo tarttua. Samalla pystytään seuraamaan työnteon tehokkuutta.

— Kellokortti toimii arjessamme hyvin. On tärkeää, että henkilöstö kirjaa työaikansa oikeaan työkohteeseen. Kellokortin kanssa virhekirjauksia ei tule juuri ollenkaan.

Aulasen mukaan Westlog on ottanut Kellokortin myötä isoja harppauksia raportoinnin suhteen. Yritys hyödyntää Kellokortin sisäisiä raportteja, mutta ottaa myös itse dataa ulos järjestelmästä omiksi raporteikseen. Niillä yritys seuraa kustannus- ja laskutusennusteita. Omilla raporteillaan yritys pystyy myös analysoimaan kuluneita kuukausia sekä arvioimaan töiden määrää tulevien kuukausien osalta.

— Kellokortista saamamme data on erittäin hyödyllistä. Resurssiennusteet vastaavat toteumaa todella tarkasti. Ennen ennusteet perustuivat karkeisiin arvioihin, mutta nyt pystymme laskemaan tulevien kuukausien todellisen tarpeen. Kun todellinen tarve on tiedossa, pystymme varautumaan tarvittavin resurssein. Näin kustannukset pysyvät halutulla tasolla.

”Lemonsoftin kommunikaatio huomattavasti keskitasoa parempaa”

Aulanen nostaa kommunikaation esiin Lemonsoftin parhaana ominaisuutena ja vahvuutena.

— Meillä on paljon kumppaniyrityksiä, mutta asiakkaalle kommunikoinnissa Lemonsoft on huomattavasti keskitasoa ylempänä. Lemonsoftin kanssa voi luottaa siihen, että asiat hoidetaan. Arvostan lisäksi sitä, että asiakkaan ei tarvitse valvoa tilanteen edistymistä tai kysellä perään.

Yhteistyöhön tyytyväinen Aulanen uskoo omien kokemustensa perusteella, että Kellokortti on hyödyllinen järjestelmä lähes minkä tahansa yrityksen liiketoiminnalle.

— Kellokortti on kattava, taskussa mukana kulkeva paketti työajanhallintaan. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille yrityksille, joilla on tarve seurata työaikaa.

 

Westlog Oy on noin 40 henkilöä työllistävä logistiikka-alan yritys. Westlog tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluita aina varastotilojen vuokrauksesta laajoihin logistiikkapalvelukokonaisuuksiin. Yrityksellä on myös toimistohotelli Raisiossa. Westlog on perustettu vuonna 2000.