Paperiset tuntilistat vaihtuivat reaaliaikaisiin ja tarkkoihin työaikaleimauksiin

Mika Honkanen Oy käyttää Lemonsoftin Kellokortti-työajanseurantajärjestelmää. Yritys saa Kellokortista reaaliaikaiset tuntiraportit muun muassa asiakkaittain ja työlajeittain jaoteltuina. Palkka- ja henkilöstöasioista vastaavan Kati Tikkasen mukaan yritys tarvitsee tietoja niin omaan kuin asiakkaidensakin käyttöön.

— Kellokortista saatujen tietojen avulla seuraamme, paljonko työtunteja eri työlajit vaativat yhden asiakkaan sisällä. Tietoja voimme hyödyntää esimerkiksi tietyn työlajin kannattavuutta arvioitaessa. Kellokortilla on tärkeä rooli niin toimintamme tehostamisessa kuin asiakkaidemme palvelemisessakin.

Ennen Kellokortin käyttöönottoa Mika Honkasen työajanseuranta oli paperisten tuntilistojen varassa. Ongelmaksi muodostui papereiden täyttämiseen kulunut aika sekä se, etteivät työaikatiedot olleet tarpeeksi nopeasti saatavilla. Lähes 100 henkilön tuntilistat tulivat yrityksen palkkahallintoon usealta eri hallilta.

— Skannaaminen ja tietojen näpytteleminen veivät meiltä ihan tolkuttomasti aikaa. Kellokorttia käyttämällä tiedot siirtyvät automaattisesti ja ovat aina ajantasaisesti saatavilla.

TES-tulkinnasta ja mobiilileimauksista helpotusta koko henkilöstölle

Mika Honkanen on ottanut järjestelmään asteittain käyttöön Palkkarobotin, jonka TES-tulkinta on rakennettu yrityksen tarpeiden mukaisesti sekä terminaali- että kuljetusalan työehtosopimuksille.

— Palkkarobotti laskee automaattisesti muun muassa vuorolisät ja ylityöt ja poistaa meiltä monia manuaalisia työvaiheita. Siitä on suuri helpotus palkanlaskennalle.

Yritys on ottanut käyttöön myös mobiilileimauksen kuljettajilleen. Leimauslaitteena toimiva matkapuhelin kulkee aina mukana, joten esimerkiksi asiakkaan vaihtaminen työpäivän aikana sujuu vaivattomasti. Aikaisemmin kuljettajat kirjasivat työtuntinsa paperilistoille. Listat olivat kuitenkin alttiita hukkumaan, ja niiden täytteleminen vei liikaa henkilöstön arvokasta työaikaa.

— Mobiilileimaukset ovat pienentäneet kirjausten virhemarginaalia ja helpottavat esimerkiksi sairaslomien ja pekkasvapaiden seurantaa. Henkilöstö on tottunut Kellokortin käyttämiseen nopeasti niin leimauslaitteiden kuin mobiilisovelluksenkin kautta.

Tikkasen mukaan mobiilileimausten avulla myös esimiehet näkevät reaaliajassa paikalla olevan henkilöstön toimipisteestä riippumatta. Esimiehet pystyvät tarvittaessa tekemään leimauksiin muutoksia ja tarkistamaan henkilöstön työtunnit ennen niiden siirtymistä palkanlaskentaan.

Joustava Kellokortti helpottaa työntekoa

Tikkanen kiittelee Kellokortin joustavuutta. Yritys pystyy itse tekemään järjestelmän asetuksiin tiettyjä muutoksia, kuten lisäämään sinne asiakkaita, työlajeja ja työaikaryhmiä. Tarvittaessa apua saa nopeasti myös Lemonsoftin asiantuntijoilta.

— Kellokortti on kaikin puolin hyvä ja toimiva järjestelmä, joka on helpottanut meidän työntekoamme. Suosittelen ehdottomasti Kellokorttia muillekin, erityisesti yrityksille, joilla on henkilöstöä useammissa eri toimipisteissä.

Mika Honkanen Oy on kouvolalainen logistiikka-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen kuljetus-, varastointi- ja terminaalipalveluita. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Kouvolassa ja Mikkelissä. Mika Honkasen liikevaihto oli vuonna 2021 7,1 milj. €. Yritys työllistää suoraan n. 80 henkilöä.