Kellokortti tukenut OmaSp:n kasvua: ”Tärkeä esihenkilötyön väline”

Oma Säästöpankki Oyj on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. Sen 45 toimipistettä palvelevat yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Yhtiö työllistää noin 500 pankkialan asiantuntijaa. OmaSp:llä on yli 7 miljardin tase, ja sen osakkeet on listattu pörssin päälistalla Nasdaq Helsingissä.

Kellokortti tukenut OmaSp:n kasvua: ”Tärkeä esihenkilötyön väline”

Oma Säästöpankki Oyj käyttää Lemonsoftin Kellokortti-työajanseurantajärjestelmää. Kellokortti otettiin alun perin käyttöön vuonna 2015 OmaSp:n Kymenlaakson toimipisteille, joissa sillä seurattiin noin 20 työntekijän työajan liukumia. Myönteisten käyttäjäkokemusten myötä yhtiö otti järjestelmän käyttöön kaikille toimipisteilleen vuonna 2021. Kellokorttia käyttää tänä päivänä noin 500 OmaSp:n asiantuntijaa 45 eri toimipisteellä ympäri Suomen.

Työajanseurantajärjestelmää valitessa OmaSp:lle oli tärkeää, että järjestelmä tekisi asiantuntijoiden oman työn hallinnasta helpompaa. Isoissa organisaatioissa pieneltäkin tuntuvat notkahdukset manuaalisen työn, kuten työaikakirjausten, tehokkuudessa voivat kumuloituva vuositasolla merkittäviksi. Vaativissa työtehtävissä työskenteleville henkilöille on tärkeää, että järjestelmät ovat toimintavarmoja, käyttäjäystävällisiä ja mahdollisimman vähän aikaa vieviä.

Kellokorttiin on toteutettu integraatio OmaSp:n HRM-järjestelmästä. Integraation ansiosta uuden työntekijän tiedot siirtyvät automaattisesti Kellokorttiin, mikä on poistanut henkilön perustamisesta ja tietojen ylläpidosta aiheutuvan manuaalisen työn. Kellokortin tarjoamien raportointimahdollisuuksien ansiosta esihenkilöt pystyvät seuraamaan henkilöiden työajan kehitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä: mikäli esimerkiksi ylityötunteja alkaa kertyä, asiaan on helppo puuttua ennen kuin ylityöt alkavat vaikuttaa työntekijän työkykyyn. Myös OmaSp:n HR hyödyntää monipuolisesti Kellokortin raportteja omassa työssään.

Kellokortti-työajanseurantajärjestelmällä yhteiset pelisäännöt joka toimipisteelle

Kellokortti tuo myös organisaation tiimien sisälle reiluutta ja läpinäkyvyyttä. Kun organisaatiossa työskentelee satoja ihmisiä kymmenillä eri toimipisteillä, yhteneväisten prosessien ja pelisääntöjen luominen on erityisen tärkeää. Kirjavat prosessit saattavat työntekijät eriarvoisiin asemiin ja vievät turhaa työaikaa niin prosessien suorittajilta kuin niiden valvojiltakin. Kellokortin myötä kaikille organisaation jäsenille on samat säännöt, ja kaikkia koskevat samat työajanseurantaa koskevat menettelyt.

”Tavoittelimme järjestelmän laajentamisella nimenomaan sitä, että pystymme seuraamaan pankkitasoisia yhteisiä pelisääntöjä ja pitämään huolta siitä, että yrityksemme arvojen ja tavoitteiden mukainen toiminta toteutuu jokaisella toimipisteellä. Se on osa työnantajavelvoitteemme täyttämistä. Kellokortti on meille näin ollen tärkeä esihenkilötyön väline”, kertoo HR- ja talousasiantuntija Maria Tersa.

Modernit ja toimivat järjestelmät osa työntekijäkokemusta

Viime vuosina kiivaassa kasvussa olleelle OmaSp:lle on tärkeää, että uusien työntekijöiden aloittaessa tarvittavat järjestelmät on helppo ottaa käyttöön. Kellokortissa asiakas hallinnoi käyttäjiä itse, minkä ansiosta muutosten tekeminen käy nopeasti. Kellokortin suunnittelussa on panostettu yksinkertaiseen näkymään, eikä käyttökoulutuksia yleensä tarvita. Tersan mukaan OmaSp:n asiantuntijat ovat olleet erityisen tyytyväisiä Kellokortin helppokäyttöisyyteen. OmaSp on vastikään ottanut käyttöönsä myös Azure AD -kirjautumisen, mikä on parantanut käyttäjäkokemusta entisestään: muistettavien salasanojen määrä on vähentynyt ja järjestelmiin kirjautuminen nopeampaa. Lisäksi käyttäjätunnusten hallinta on yksinkertaisempaa. Azure AD vaikuttaa myönteisesti myös tietoturvaan.

”Hyvät, modernit ja toimivat järjestelmät ovat osa työntekijäkokemusta. Kellokortin ansiosta meillä on heti tarjota esimerkiksi uusille toimipisteille ja työntekijöille selkeät prosessit ja järjestelmät. Kellokortti on tukenut yhtiömme tavoitteita ja olemme yhdessä kehittäneet työajanseurannan prosesseja pankin kasvaessa.”

Kellokortti on viime vuosina panostanut nykyasiakashoitoon. Lemonsoftin yhteyshenkilö pitää Tersan kanssa laatupalaverin kaksi kertaa vuodessa. Palavereissa käydään läpi nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä kartoitetaan, miten Kellokortti voisi palvella yritystä entistäkin paremmin.

”Pyytämämme muutokset ja korjaukset on viety joka kerta eteenpäin. Yhteydenpidosta jää aina hyvä fiilis, sillä tuntuu, että meitä on oikeasti kuunneltu.”