”Tuntuu, kuin Kellokortti olisi meitä varten luotu”

Meriasennus on käyttänyt vuodesta 2015 lähtien Lemonsoftin Kellokortti-työajanseurantajärjestelmää. Toimitusjohtaja Ville Alasippolan mukaan Kellokortilla on tärkeä rooli Meriasennuksen päivittäisen operatiivisen toiminnan pyörittämisessä.

— Meidän on pystyttävä hallitsemaan yli 150 henkilön työskentelyä 20 eri projektissa kolmella eri telakalla. Tämä paketti ei pysyisi kasassa ilman Kellokortin kaltaista järjestelmää. Kellokortin avulla henkilöstön tuntikirjaukset ovat oikeita ja projektit pysyvät ojennuksessa.

Projektikohtaiset tuntikirjaukset sujuvoittavat liiketoimintaa

Ennen Kellokorttia Meriasennus käytti toista työajanseurantajärjestelmää, joka osoittautui kuitenkin yrityksen kasvaessa epäkäytännölliseksi. Alasippolan mukaan uuden järjestelmän tuli olla joustavampi ja helppokäyttöisempi. Uusien projektien luomisen, muokkaamisen ja käyttämisen tuli sujua vaivattomasti.

— Kellokortilla projektien miehityksen ja tuntikertymän seuranta, siirto ja hallinta on sujuvaa. Saamme ajantasaista raportointia esimerkiksi tehdyistä urakkatunneista ja projektin lisätöistä. Lisäksi aikaisempien projektien todelliset tehdyt työt jäävät eriteltyinä talteen, mikä luo pohjaa tulevien projektien tarjouslaskentaa ja resursointia varten.

Tarkkojen projektitietojen lisäksi Alasippola kiittelee Kellokortin joustavuutta ja mukautuvuutta. Meriasennuksella on ollut mahdollisuus vaikuttaa itse Kellokortin ominaisuuksiin ja toimintaan palautetta ja ehdotuksia antamalla. Alasippola kokeekin, että Meriasennus on kasvanut yhdessä Kellokortin kanssa.

— Olemme panostaneet tähän ja ottaneet järjestelmään pikkuhiljaa lisää ominaisuuksia. Kellokortista on muovautunut niin hyvin toiveitamme vastaava, että tuntuu, kuin se olisi meitä varten luotu. Se on sopivan kevyt ja yksinkertainen järjestelmä meidän tarpeisiimme – raskaamman ohjelmiston käyttöönotto ja opettelu olisi liian aikaa vievää ja työlästä. Yksinkertaisuus on yksi Kellokortin vahvuuksista.

Kellokortti tuo helpotusta koko organisaation arkityöhön

Alasippolan mukaan koko organisaatio on saanut Kellokortin myötä helpotusta arkityöhönsä. Kellokortin helppokäyttöisyys säästää henkilöstön arvokasta työaikaa, kun aika ei kulu tietokoneella tuntikirjauksia tehdessä. Myös esimiestyö helpottuu, kun tuntien hyväksyntä sujuu vaivattomasti.

— Tiedän kokemuksesta, että tuntikirjausten luonti, hallinta ja hyväksyntä voi olla hyvinkin aikaa vievää. Se on pois niistä varsinaisista töistä, jotka vievät projekteja eteenpäin. Kellokortti erottuu muista selkeydellään ja helppokäyttöisyydellään. Suosittelen ohjelmistoa lämpimästi erityisesti kaltaisillemme toimijoille.

Osuuskunta Meriasennus on vuonna 1998 perustettu yritys, joka on erikoistunut laivojen sähköurakointiin. Meriasennus toimii Helsingin, Turun ja Rauman telakoilla. Asennuksien loppukohteet ovat erilaisia uudisrakennuslaivoja. Meriasennuksen liikevaihto oli vuonna 2021 8,3 milj. €. Yritys työllistää suoraan lähes 90 henkilöä.