Luotettava palvelu rakennustyömaan työajanseurantaan

Hausia on pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusliike, joka rakentaa ja kehittää asiakkaidensa tarpeisiin erilaisia asunto- ja toimitilaratkaisuja. Yritys työllistää suoraan noin 65 henkilöä ja välillisesti noin 1200 rakentamisen ammattilaista pääkaupunkiseudun alueella.

Heinäkuussa 2014 voimaan tulleet lakimuutokset Työturvallisuuslakiin vaikuttivat koko rakennusalaan ja samalla myös Hausian toimintaan. Lakimuutosten myötä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja luetteloa tulee säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Luettelosta on käytävä ilmi henkilötietoja, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä, työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste, sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. Monilla rakennusliikkeillä tämä muutos vaati uusien työkalujen käyttöönottoa.

Projekti-insinööri Erkko Kiviluoma kuvailee, miten he Hausialla lähtivät täyttämään lain tuomia vaatimuksia:

”Pohdimme uutena firmana, miten tulisimme parhaiten vastaamaan tähän tiedon keruuseen ja suuren datan hallintaan. Meillä tulisi palvelua käyttämään eritasoisesti yli 1.200 henkilöä, joten halusimme, että asia olisi mahdollisimman helppoa ja aikaa ei kuluisi sen ylläpitoon. Kilpailutimme alan toimijoita ja totesimme, että Kellokortti tarjosi meidän tarpeisiin parhaan vaihtoehdon.”

 

Monipuolinen hyödyntäminen

Hausia on nyt käyttänyt Kellokortti-palvelua usean vuoden ajan työajanseurantaan ja verottajailmoitusten tekemiseen. Kiviluoma kertoo yrityksen hyödyntävän palvelun ominaisuuksia monipuolisesti ja myös erilaisiin tehtäviin, jotka on aiemmin ulkoistettu:

”Käytämme raksaraportteja laajasti. Meillä täytyy olla reaaliaikainen tieto siitä, ketkä ovat työmaalla ja kuinka pitkiä päiviä he ovat tehneet. Lisäksi palvelu laskee toimihenkilöiden pekkas- ja vapaapäivät sekä lomat. Teemme myös kaikki työntekijöiden verottajailmoitukset palvelun kautta. Palvelu hoitaa siis puolestamme työmaan henkilöluetteloiden ylläpidon ja siirtää datan verohallinnolle. Nämä ovat olleet aiemmin tehtäviä, joita olemme ostaneet ulkopuoliselta toimijalta. Nyt tieto on meillä käytettävissä koska vain.”

Kiviluoma kuvailee Kellokortti-palvelua luotettavaksi, nopeaksi ja helppokäyttöiseksi. Myös yhteistyö on sujunut toivotulla tavalla:

”Yhteistyö on toiminut loistavasti. Mikäli meillä on ollut kysyttävää, olemme saaneet niihin välittömästi vastaukset. Uskon, että yhteistyö toimii jatkossakin ja olemme suunnitelleet mm. rajapintoja kellokortin ja meidän oman perehdytyssoftan välille.”

Hausia rakentaa ja kehittää asiakkaiden tarpeisiin erilaisia asunto- ja toimitilaratkaisuja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Hausialla on rakenteilla noin 500 asuntoa. Vahva rakentamisen ammattitaito yhdistettynä innovatiiviseen toimintatapaan takaa yrityksen tuotannon ja palveluiden korkean kokonaislaadun. Lisätietoa osoitteessa: www.hausia.fi.